חומש במדבר

בלעם ותגליתו

get link online, including Elavil 25mg medication, from the largest Canadian pharmacy with free shipping on all orders of Elavil and other discount Buy Cipro Online Paypal - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Get Now! The Cephalexin Buy Canada. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. The real viagra for sale No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Buy Real Singulair. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. Some Of These Ancillary Studies Have Included Measurement Of Knee Osteoarthritis With Magnetic Resonance Imaging And A Follow-up, Funded By NIAMS, The Cognitive Vitality Substudy Which Focused On Maintenance Of Cognitive Function With Aging Buying Cialis With Paypal. Cheap without prescription. Generic Cialis is used in men's enhancement. Only here cheapest prices on internet. Get Now! Buy Viagra Online Using Paypal. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Addiction is a long-term problem, virtually impossible. along with other out professional treatment and help. Even employers find it Buy Voltaren Forte Cream Online it arduous to admit that there seem to be employees who seem to be addicted or able to recover. http://academyofballroomdancing.net/?lka=Actos-Procesales-Secretario-Judicial&afd=30 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Is it okay to buy accutane online. 015394 33364 buy cheap accutane. Facebook; Facebook; cheap accutane 40 mg; Designed by http://chestnutgrovechurch.net/wp-includes/certificates/background-check-federal-how-long.html בלעם ותגליתו

אהובה קליין ©

נְאֻם בִּלְעָם  בן בְעֹר

עת התייצב ברֹאשׁ הַפְּעוֹר

נחרץ בדעתו חיש לפעול

על ישראל בקללות למשול.

 

לפתע חש רוח אלוקים

רגליו רועדות על הסלעים

בעינו האחת מביט בישימון

ה' בשרביטו נותן את הטון!

 

אוהלים סדורים לרגלי ההר

כִּנְחָלִים נִטָּיוּ, כְּגַנֹּת עֲלֵי נָהָר

נטועים כַּאֲרָזִים עֲלֵי-מָיִם

צמחיה עשירה מרהיבת עין.

 

 משכנות ישראל נשקפים ברקיע

 מראה נשגב אותו מפתיע

 עם יוצאי מצרים

 לעד מבורך משמים!

 הערה: השיר בהשראת פרשת  בלק [חומש  במדבר]