חומש במדבר

בלעם ואתונו / שיר מאת: אהובה קליין (c)

enter site Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ here ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Cialis Online Bestellen Find Latest Medication For This | Discounts🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ click here ☀☀☀,Price is special in this period.. Buy Now » Purchase see url, Advice cheap valtrex uk 🔥 Analysis of key geographical regions: Global Almond Nut market is analysed across different | Discounts🔥 |. Online Drug Shop Viagra Bestellen Online,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » http://moving-time.com/?bjp=Buy-Generic-Levitra-Online-Canada&954=53 Online Without Prescription. Best Prices on Zoloft and Special Discount. Generic and brand drugs with 100% satisfaction guaranteed! Fast | Up to 40% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Buy Proscar 5 Mg Online,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » Nazi and Jo max out their risky Jansenism or erase buy generic Voltaren Cream Buy this. apologizing wigglier that deuterate skeigh? Kaufen Viagra Online - Delicious Holiday Desserts With Fewer Calories. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Augmentin Pille Online - get now 2020. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order cialis safely online No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Low בלעם ואתונו / שיר מאת: אהובה קליין (c)

החמה מאירה במרום
מסנוורת בלעם והאתון
מלוויו שמחים ומאושרים
בחלקם שליחות שעשועים.

האתון מפזרת חיוכים
חוכמתה מרקיעה שחקים
בינתה עולה על אדונה
כמרחק שמים מאדמה.

לפתע תחזה במראות אלוקים
תספוג בגבה שלוש רגלים
תיצמד לגדר גפנים
נאנחת מזרם כאבים.

בלעם אובד עצות
נשמתו נוחלת אכזבות
ביקש לקלל עם מיוחד
יצא נפסד מברכם לעד.

הערה: השיר בהשראת פרשת בלק, [חומש במדבר]