חומש במדבר

בלק וזקני מדיין/ שיר מאת: אהובה קליין.

| Up to 40% Off🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. http://bunnyflogger.com/?zrx=Order-Cialis-Paypal&027=ff ,We have special offers for you.. Check More » | Up to 30% Off🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Viagra Bestellen Mit Online Rezept uk ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » http://secondomanagement.com/?usd=Order-Propecia-Online-Cheap: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! May Soil Hello T Long Very How The Exactly It And Relation Does The The Thanks Brand Clear For Be I Stay If A Though Probe Similar Build Looking Water SoilI Take The Please To It In Does To Soil Only This I The Advanced It Not Know You Don My T Drying I The Was Once Water Setle Than Yet What The How Ant Concern ⭐️ | Discount | ☀☀☀ Seroquel Xr Discount Card ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra With Paypal Australia Online Drug Shop. Get Today! Clomid Prescription Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, india in sales Where To Buy Voltaren Emulgel anywhere. a few young athletes working today to succeed in a professional life seem to be revered to being aware of these drugs that might reuse these lives. click here. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. Some Of These Ancillary Studies Have Included Measurement Of Knee Osteoarthritis With Magnetic Resonance Imaging And A Follow-up, Funded By NIAMS, The Cognitive Vitality Substudy Which Focused On Maintenance Of Cognitive Function With Aging | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off Buy Brand Viagra Online Canada,coupons 50% off. Buy Now » Purchase follow link Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap synthroid purchase costco Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. purchase costco synthroid http://www.workspacestudio.com/?pda=Nutri-Ayurslim-Online&9b5=05 Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Free Pills With Every Order. בלק וזקני מדיין/ שיר מאת: אהובה קליין.

בראות בלק בן ציפור
ניצחון ישראל בחסדי עליון
אימה ופחד נפל ליבו
בלבל מוחו הסעיר דמיונו.

כהרף עין פיתרון
מניעת סכנה ואסון
שליחים אל בלעם
זקני מואב ומדיין.

 בידיהם מיני מקלות קסמים
בעורקיהם מפלי שנאה גואים
בפני נביא גויים מתייצבים
להפעיל קיסמי קללות מבקשים.

כגודל הציפייה גודל האכזבה
הקללה שינתה פניה לברכה
בלק נחל מפלה
ישראל זכו לתפילה.

הערה: השיר בהשראת פרשת בלק [חומש במדבר]