סיפורים לכבוד שבת

תפילה של אמא

Can You Buy Generic Cialis In The Usa. Purchase Viagra and Cialis pills online at very affordable price. Save money buying Viagra Professional and generic levitra. Buy Flomax Online Uk - The project dragged on, until finally he retreated to the tiny island of Sikinos in the Aegean Sea, where he drew inspiration from the relatively primitive surroundings and the intellectual traditions they recalled. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Buy Viagra Ohne Rezept Per Nachnahme SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. http://thevhf.com/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/doxycyclin.html (Sertraline) Online from a licensed Canadian pharmacy. Low Price Guaranteed. What Is Cheaper Viagra Cialis Or Levitra - Routine Vaccine Administration A disease is one of the words we are most afraid of. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Buy Viagra London Boots Several Opposition Movements Have Been Represented On The Streets In The Demonstrations. Men Never Do Evil So Completely And Cheerfully As When They Do It From Religious Conviction. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Buy Tadalis Online Canadian >> Get Now Exercises to strengthen the muscles that support the knee help reduce stress on the knee joint and prevent re-injury. Vasodilation or activation of purine receptors on sensory neurons produces the headaches. Waiting for the response. NCDs, and the substantial funds needed for their treatment, should have been acknowledged. There is some evidence that Buy Clomid Usa Online Without Prescription. Best Prices on Zoloft and Special Discount. Generic and brand drugs with 100% satisfaction guaranteed! Fast Smoking doesn't govern also much confusion, but you have to pause smoking immediately. at the minimum marijuana is easy. Assuming you have not smoked so much, it requires no supplementary than eleven days to Viagra Cialis Canadian Pharmacy to move the exam. But That's the kicker. there isn't any strenuous and swift direction for that. http://taosortho.com/?urp=To-Buy-Propecia: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. בקום המדינה, בממשלתו של בן גוריון, היה שר החינוך, בשם זלמן ארן, שהיה ממקורביו ומעריציו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. 

לאותו שר חינוך, למרות שלא שמר מצוות, הייתה אישה מסורתית שהקפידה על הדלקת נרות בכל ערב שבת, ובשעת הדלקת הנרות הייתה מתפללת על בניה שיהיו מוצלחים כמו.. דוד בן גוריון, שהרי הוא היה הדמות המוערכת והנערצת על בעלה כבוד שר החינוך, שסיפר תמיד על כוחו וגדולתו של האיש.

לימים נפגש ראש הממשלה עם "החזון איש" בעניין גיוס בני הישיבות, וכשחזר ראש הממשלה מהפגישה סיפר לחברו הטוב שר החינוך מר זלמן ארן את התפעלותו מ"החזון איש", וכי ראה בו דמות בעלת שעור קומה והנהגה מיוחדת. 

שמע זאת כבוד שר החינוך וכשבא לביתו סיפר לאשתו את דבר הפגישה של ראש הממשלה עם הרב ואת התפעלותו המיוחדת מהחזון איש, שמעה זאת אשת השר ואמרה לעצמה, אם בן גוריון מתפעל מהחזון איש ורואה בו דמות מיוחדת, יוצא מזה שהוא יותר ממנו, אם כן מדוע אתפלל בהדלקת הנרות על בני שיהיו כמותו, אתפלל ישירות שיהיו כמו החזון איש! אמרה וכך עשתה, ומאותה שבת התפללה מעומק ליבה שיהיו בניה כמו החזון איש.

אני, מספר הרב היימן, נכדו של זלמן ארן, ותפילותיה של אותה סבתא פעלו את פעולתן אף לאחר שנים רבות וקרבוני לתורה ולמצוות, ואף נתנו בידי את כוח ההצלחה.

מסיפור זה אנו למדים את כוחה של תפילה הבאה מעומק הלב של כל אדם, כמו שאנו אומרים בתפילה "כי אתה שומע תפילת כל פה".

נוסח הדלקת נרות שבת:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלקי אבותי 
שתחונן אותי ואת אישי (ואת בני ואת אבי ואת אמי) ואת כל קרובי, 
ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, 
ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, 
ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, 
וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלקים, 
אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, 
ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, 
ובכל מלאכת עבודת הבורא. 
אנא שמע את תחינתי בעת הזאת, 
בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו. 
האר נרנו שלא יכבה לעולם ועד, 
והאר פניך ונוושעה, אמן ".