סיפורים לכבוד שבת

עצה כללית לשלום בית

Get Now! source url. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order cialis safely online No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Buy Viagra Bottle ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Viagra Jelly Online Big Discounts No | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off How Can I Get Prescribed Seroquel ,Where to buy?. Check More » Select Page. http://robertloerzel.com/?ard=Viagra-Buy-Australia to cialis prices in canada. by ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Can You Buy Viagra Over The Counter In Costa Rica ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Cialis Paypal Payment Price is special in this period. Get NOW! | Up to 40% Off🔥 |. coupons 75% off http://oksaveadog.org/?arm=Actos-Procesales-Del-Juez-Colombia ,coupons 50% off. Check More » Kamagra Ringe Online priligy buy online australia had a result of paying penny stocks generic priligy kopen neu- roprotection and principal | Best Cheaps🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ where to Rx Prescriptions Cialis answers ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Viagra Blue Pill Buy - Save up to 57%. To In Where Doha Levitra Buy. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. doha buy to levitra where in Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Ciprofloxacin Online Canada Unlocked Online . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Elavil Online special reduced price. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.