סיפורים לכבוד שבת

כוחה של תפילה

בספר "תפארת שמשון" להגר"ש פינקוס זצ"ל מבואר עד כמה גדול כוחה של תפילה בדמעות. שהרי בגמרא מבואר, שיש מצב בו "כל השערים ננעלו חוץ משערי - דמעות". יש תפילות שכוח השפעתן במהלך של זכות, ויש שכוחן מכוח טענה ודין. 

כלפי תפילות כאלו, ישנו מצב שכל השערים נעולים, הזכויות והטענות אינן מועילות, אך אין כוח העומד כנגד תפילה של בכי. לדמעות יש כוח כנגד כל השערים. אמנם, גם למציאות של בכי ודמעות יש ב' אופנים: יש הבוכים מפני הכאב. אדם שבור בעל טרדות ועול של פרנסה, התמודדות של חינוך הבית, העומד לפני השי"ת, שופך את ליבו ובוכה מתוך קושי וכאב. אך ישנה בכיה יותר מעולה ומשפיעה. בכי של קירבה, בכיה של התרפקות.

כדוגמא לדבר, בחור קיבל תשובה לא טובה מהרופא. כששמע את הדברים הוא לא בכה, אבל כשהגיע הביתה וסיפר את הדברים לפני אביו, פרץ בבכי רם. אין זה בכי של כאב וצער על הידיעה, שהרי כששמע זאת מהרופא הוא לא בכה. זוהי בכיה של קירבה ושייכות. המשתפך בתפילה לפני אביו שבשמים, לפני א- ל רחום וחנון, למי שכולו חסד ורחמים, זו תפילה של קירבת אלוקים, והיא השוברת את כל המחיצות ובפניה אין השערים נעולים. 

גם לגברים וגם לנשים ניתן כוח התפילה. אך הכוח המיוחד של הנשים בתפילה הוא כוח הבכיה. "הזהרו בנשותיכם שדמעתן מצויה". התכונה הרגשית והנטיה לבכי, נועדה לתפקיד הקשה של פתיחת שערים ע"י דמעות.

🔥 | Best Deals | ☀☀☀ http://bitbybitnetworking.com/?9e5=8a ☀☀☀. Why Do Not Click To Get it. Lexapro Generic For Sale The Lowest Prices Online. Get Today! ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ source link ☀☀☀. Special reduced price. Buy Cialis Online New Zealand The Lowest Prices Online. ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ source link ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Lexapro Generic For Sale special reduced price. go here is not just another online pharmacy store; we have been working in the online pharmaceutical business for decades, and have Cialis Online Malaysia AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. walgreens discount coupons viagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, walgreens viagra discount coupons Diflucan Without Prescriptions - How Tobacco Smoke Causes Disease Office of the Surgeon General, 2011, 792 pages, 12MB, PDF. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Trikatu has no squad effects and it goes extraordinary useful for everything. It has further proved to be a with other all of stimulant to improve wellbeing digestion. If a range of weeks seem to watch to be consumed, the peak results seem to be obtained. | Up to 30% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, Viagra Prescription Information ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » Get Now! Buy Clomid Australia. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 http://thevhf.com/?usq=Diflucan-Buy-Online-Usa genericusatabs websites When a man is suffering from ED he is not able to achieve proper erections. Drink water from a cup or a glass rather than a plastic bottle, and find ways to cut back the sugar, one drink at a time. This works well if the abscess is on the hand or lower arm. What about females with a strong sex drive? In some cases, success is achieved ויקרא שמו בישראל: השר תמיר 

בשנת תשל"ז ביקשו ראשי הממשל בארץ, לחוקק חוק המתיר הפלות. מי שכיהן כשר המשפטים אז, שמואל תמיר ז"ל, היה מראשי התומכים בחוק זה, אשר הוא כמובן מנוגד לדעת התורה. 

כחלק מהמאבק של הח"כים החרדים בחוק, הוחלט בישיבת גדולי התורה על שיגור משלחת רבנים אל השר, בכדי לנסות לשכנע אותו לשנות את דעתו. 

בין חברי המשלחת היו רבי מיכל שטרן שליט"א, רבה של "עזרת תורה", ורבי רפאל לוין זצ"ל, בנו של הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל. מאחר שהרבנים ידעו כי רבי אריה לוין היה אהוב מאוד בקרב חוגי הלח"י והאצ"ל, אשר שר המשפטים נמנה עליהם, הם קיוו שהימנותו של בנו על חברי המשלחת תדבר אל ליבו של השר. 

יומיים לפני הפגישה המיועדת, התקשר רבי רפאל לוין אל כל חברי המשלחת ושח להם: "דעו, כי פגישה זו היא פגישה גורלית מאוד! לקחנו על עצמנו משימה כבדה מאוד, ומי יודע אם נצליח לעמוד בה?! אנחנו חייבים לקרוע את השמיים בתפילות! אנו מוכרחים לעשות מאמצים כבירים בתפילה, משום שאין לנו שום סיכוי... וכי מדוע שיקשיבו לנו?" ואכן, תפילות רבות הושקעו למען מטרה זו. 

בהגיע השעה המיועדת, צעדו חברי המשלחת כשתפילה על שפתותיהם אל ביתו של שר המשפטים. בתחילתה של הפגישה, התבקש כל אחד להציג את עצמו. כשאמר רבי רפאל את שמו, וציין את שם אביו, נהרו פניו של שמואל תמיר והוא אמר: "הו, רבי אריה הוא הרי הרב שלנו!" וכיבד את רבי רפאל להציג את בקשתם לפניו. רבי רפאל ביקש לספר לו סיפור קטן שאירע עם אביו: 

באחד הימים, נקשו על דלת ביתו שני בני זוג אשר חזותם החיצונית העידה עליהם שאינם שומרי תורה ומצוות. משנכנסו פנימה שטחו לפניו את שאלתם: זה לא מכבר הרתה האישה, ובעלה, אשר החליט כי לימודי הרפואה שלו אינם עולים בקנה אחד עם הולדת ילדים, מבקש שהיא תפיל את עוברה. האישה מתנגדת לכך בכל תוקף, ומאחר שנתגלעו ביניהם חילוקי דעות אלו, הם החליטו לגשת אל רבי אריה לוין כדי שיכריע בנידון. 

ישב רבי אריה שעה ארוכה עם בני הזוג, ותיאר להם את גודל המעלה בהבאת ילד יהודי לעולם. הוא הוסיף לדבר על ליבם כשהוא פורט על נימים עדינים רגישים, ובצורה פיוטית זו תאר באזניהם גם עד כמה יועיל להם בן זה לעת זקנתם... 

דבריו היוצאים מן הלב נכנסו ללב הבעל, והוא החליט לקבל את דעת הרב ולהימנע מהפלה. 

רבי רפאל לוין עצר לרגע את שטף דיבורו, הוא הרים את עיניו ומיקד אותם אל שר המשפטים, שמואל תמיר, ואמר לו: "כבוד השר! המשכו של הסיפור היה, כי כעבור חודשים אחדים נולד לבני הזוג בן, ושמו נקרא בישראל: שמואל תמיר..."

שר המשפטים נדהם מהדברים ששמע לראשונה. הוא הרים את שפופרת הטלפון שהיתה מונחת על שולחנו ובהתרגשות חייג למרת אמו ושאל אותה: "אמא! האם כך אכן התרחשו הדברים?"

מעבר לקו ענתה לו אמו בהתנצלות מה: "אכן כן שמואל. עליך להבין אותנו, הזמנים אז היו אחרים. קשים מאוד..." 

השר תמיר ניתק את השיחה, ובפנותו אל חברי המשלחת הצהיר מפורשות: "אל דאגה, רבותי. כל עוד אני הוא שר המשפטים, החוק הזה לא יעבור בכנסת!"

כאשר יצאו הרבנים המרוצים החוצה, שאל רבי מיכל שטרן את רבי רפאל לוין: "הרי הסיפור הזה היה ידוע לך גם לפני שלשה ימים, כבר אז ידעת שיש בידך את הקלף המנצח. ואם כן, למה צלצלת אלי וביקשת שאתפלל, שאקרע את השמים בתפילות? למה סבור היית שהמצב הוא כה קשה וצריכים להתפלל. והרי 'נשק יום הדין' היה בידך!" 

וכך השיב לו הרב לוין: "סיפור פה, סיפור שם... אך לולי התפילות לא הייתה לנו שום הצלחה! חושב אתה שהסיפור הצליח? לא ולא! דע לך, כי התפילה שלנו ניצחה. בלעדיה לא היה הסיפור, מוצלח ככל שיהיה, משיג את מטרתו!

(פחד דוד)