הרב אלישע לוי בתיכון - הקלטות סדר ליל הסדר בכיתות שונות

 

הקלטה מפעילות בבית ספר


עוד הקלטה מפעילות בבית ספר


 

עוד הקלטה