movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

השפעת החברה

מובא במסכת עבודה זרה (יח ע"ב): דרש רבי שמעון בן פזי, מאי דכתיב "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב". אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ, ואם לץ עליו הכתוב אומר "אם חכמת חכמת לך, ולצת לבדך תשא". זוהי אחת הראיות שהביא הרמח"ל בספרו מסילת ישרים פרק ה', ש"חברת הטפשים והחוטאים היא ממפסידי הזהירות בעבודת ה', ולכן אין לו לאדם אלא לטהר ולנקות עצמו... וישיב רגליו אל חצרות ה' ואל משכנותיו". עד כאן תוכן דבריו.

הגאון רבי בן ציון לופס זצ"ל מביא באחד מספריו סיפור מעשה במנהל בנק, חילוני, שבאחד הימים התעוררו בקרבו רשפי תשובה, והחליט לחזור בתשובה ולהיות יהודי כשר. קם בבוקר, הניח תפילין בבית, התפלל, בירך על כל דבר לפני ואחרי שאכל, והלך לבנק כהרגלו. ישב על כסאו המרופד, והפקידים הגישו לו כוס קפה ועוגה כדרכם בכל יום. והנה נקלע למבוכה, מצד אחד איננו יכול לטעום מאומה ללא ברכה, ומצד שני אינו חבוש כובע בראשו, ואיך יברך? ואם יחבוש כובע יהתלו בו: "מה, נהיית חסיד"? וגם להימנע מלאכול ולשתות לא יכל.

 ובעוד שהוא מנסה להרגיז יצר טוב על יצר הרע, נכנס לבנק העשיר הגדול שבעיר ובידו שקית מלאה מטבעות זהב. לפתע נקרעה השקית וכל המטבעות התפזרו. תיכף הורה מנהל הבנק לנעול את הדלתות, והעשיר והפקידים החלו באיסוף המטבעות. העשיר השתטח על הרצפה, נכנס מתחת לשולחנות והספסלים ואסף במרץ, ולא חס על בגדיו היקרים שהתאבקו והתקמטו, ולא על ביזוי כבודו ומעמדו, וגם הפקידים לא צחקו ממנו כלל, אלא אדרבה הצטערו על מה שקרה לו, והיו מקוים שימצא את הכל.

מנהל הבנק התבונן בכל המחזה שנגלה לעיניו, והרהר בלבו: מדוע לא צוחקים מהעשיר המוכן לבזות את עצמו כל כך בשביל כסף. אלא היות ובעיניהם יש ערך גדול לכסף, ומה עוד למטבעות זהב, לכן מבינים שאין ממה להתבייש. ואני, שרוצה לברך, וכי זה פחות ממטבעות זהב? אם כן, למה אתבייש? מיד החליט לחבוש כובע ולברך, ואף אם זה יעורר תמיהה אצל הרואים, ויתכן שאפילו יפלטו איזה מילים, זה יהיה רק יום או יומים, אבל אחר כך יתרגלו לזה, וישלימו עם זה. וכך עשה. לקח את העוגה והקפה, בירך בקול רם ברכה ראשונה ואחרונה, וכולם עמדו ותמהו מה קרה לו. עברו יום ויומיים, ירדה התמיהה, ונכנס הדבר לשיגרה.


מסיפור זה יש ללמוד שני דברים:
א' שכאשר אדם שרוי במחיצת אנשים פשוטים, אף שאינם רשעים, בא לידי נסיון.  
ב' יש ללמוד מזה שאם נקלע למצב כזה - יוכל להתגבר על זה על ידי שיחשוב בערך המצוות שאינו נופל חלילה מערך כסף וזהב וכדומה, שבני אדם מוכנים להתבזות עבורם, ואינם מתחשבים בדעת הרואים. קל וחומר כשבא לעסוק בתורה ובמצוות, שהם טובים ויקרים יותר מזהב ומכסף, שודאי לא יחוש מפני המלעיגים עליו.


מתוך: אור לציון - זכרון הדסה  לחכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20475011

אתר השבת


מאמרים אחרונים