movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים ראש חודש מנחם אב בכותל המערבי

ראש חודש מנחם אב בכותל המערבי

הודעה חשובה ביותר
 
מזה שלושים ואחת (!) שנים, מגיעה קבוצה פרובוקטיבית של ערב רב של נשים, ופוגעות בקדושת הכותל, במימון קרנות אנטי עולמיות.  
הן באות באופן פרובוקטיבי, עוברות על עשרת הדיברות - "לא תישא את שם ה' לשוא" - לנוכח הכותל המערבי.
מזלזלות בקדושת התורה ומזלזלות בחוק הישראלי, ואיש אינו פוצה פה ומצפצף. ומאבטחות מיוחדות מקיפות אותן ושומרות עליהן כאילו היו יהלום.

מטרת נשות האנטי כותל: במוצהר ובמפורש, חס וחלילה, להכניס את הרפורמיזם לעם ישראל, לעודד חלילה נישואי תערובת, וכל יתר הטומאות, ולהפוך את הכותל לסתם קיר, ואת היהדות לסתם יודאיקה. 
 
והמטרה שלנו בעזרת ה': לעצור את התופעה הכואבת הזו עכשיו ומיד, להפסיק אחת ולתמיד את הביזיון וההשפלה של ביתנו,
ולהביא סוף לניסיונות האלו החוזרים ונשנים לפגוע דווקא בקדושת המקום הכי קדוש שיש לנו היום.  
 
נבוא בעזרת ה' בהמוננו אל הכותל המערבי, ביום שישי הקרוב, א' מנחם אב תשע"ט, אל הכותל המערבי, בשעה 6:30 בבוקר,
ונפיל תחינה אל הקב"ה, שיסיר מאיתנו את כל המזיקים והמקטרגים, ויחיש את גאולתנו בחסד וברחמים במהרה בימינו אמן. 
 
"הנה זה עומד אחר כותלנו" והשכינה הקדושה לא עזבה את הכותל המערבי. 
ה' רוצה שנזכה להיגאל
ה' רוצה שייבנה בית המקדש
ה' רוצה שתבוא גאולה
וה' יהיה עם כל מי שנלחם למען קדושת מקום המקדש

החשמונאים נלחמו מעטים מול רבים וניצחו.
גם אנחנו נלחם נגד תופעות פסולות אלו, בכל הכלים שברשותנו,
ובעזרת ה', ורק בעזרתו, נעשה ונצליח. 
 
 
 
 
 
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20467011

אתר השבת


מאמרים אחרונים