movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות אמונה מעלת הייסורים

מעלת הייסורים

מעלת הייסורים

מתנה זו של כפרת עוונות על ידי ייסורים קיבלנו בזכות יצחק אבינו .
על הפסוק : "ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות", אומרים חכמינו זכרונם לברכה :
"
ריבון כל העולמים, אדם מת בלא ייסורין מידת הדין תהיה מתוחה כנגדו ".
אמר לו הקב"ה (יצחק): חייך, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל ."

סיפר הגר"ש יודלביץ, זכר צדיק לברכה :

מעשה באדם שהיה למוד בייסורים ומכאובים שונים .
מחלות פקדוהו ואת אנשי ביתו : פרנסתו לא הייתה מצויה ברווח ,
ועוד קשיים שונים ליוו אותו בימי חייו .
יום אחד אמר לאשתו, שהוא נוסע אל הצדיק המקובל רבי מרדכי
שרעבי זכר צדיק לברכה, כדי לשאלו כיצד עליו לפרש הנהגת ה '
עמו ומה עליו לעשות כדי שיוקל לו .

כאשר בא לבית הרב, נתבקש על ידי הרבנית להמתין עד שהרב יתפנה אליו .
התיישב האיש באחת הכורסאות שניצבו בחדר וכיוון שהיה עייף מטורח הדרך ,
שקע בשינה עמוקה .

ובחלומו הוא רואה את עצמו מגיע לשמיים ורואה לפניו דרך שוממה ,
אף נפש אחת לא נראתה באופק. דממה מוחלטת שררה במקום .
אט אט החל צועד במעלה הדרך. לפתע שמע מאחוריו קול רעש גדול .
הקול הולך ומתקרב אליו. לפתע עוקפת אותו מרכבה גדולה מלאה מלאכים צחורים כשלג .
המרכבה חלפה במהירות ונעלמה באופק .

שוב דמם המקום והאיש המשיך בדרכו. אחר כך חלפה על פניו
עוד מרכבה כראשונה ובעקבותיה מרכבות רבות כולן מלאות מלאכים לבנים ,
חלקם גדולים ועצומים וחלקם קטנים וצנומים .
כאשר תמה שיירת המלאכים הלבנים, החלה לעבור על פניו שיירה ענקית
של מרכבות  נושאות מלאכים שחורים מטילי אימה .

הדבר עורר את סקרנותו, הוא החיש את צעדיו עד אשר הגיע
לככר רחבת ידיים ושם מצא את כל המרכבות חונות .
המלאכים שירדו מהן פנו לעבר מרכז הככר שם עמדו מאזניים ענקיות
והחלו לעלות עליהן .

האיש לא הבין מה מתרחש לנגד עיניו, עד שהוסבר לו ,
שכאן הוא בית דין של מעלה וכעת דנים דינו של אדם. המלאכים העולים
על המאזניים נוצרו מהמצוות ומהעבירות שעשה האדם בימי חייו .

כאשר עושה אדם מצווה בשלמות, נברא מלאך גדול וכבד משקל ,
אך כאשר אין המצווה נעשית בשלמות נברא מלאך פגום ,
חסר איברים או דק וצנום. והוא הדין לגבי המלאכים הנוצרים
ממעשי העבירות, אלא שנבראו מעבירות שנעשו בכוונה תחילה
או מתוך הנאה , נראו כאן גדולים וכבדים .
לעומתם, המלאכים שנבראו ממעשי עבירה שהיו בשוגג
או בהרגשת אונס וכד' היו צנומים וקטנים .

לאחר ששמע את דברי ההסבר פנה לעבר המרכבות ,
ואכן ראה שעל כל אחת מהן ישנו שלט שעליו כתוב שם של מצווה
או של עבירה. על המרכבות שבהן היו המלאכים הלבנים היה כתוב :
תלמוד תורה, תפילה, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, שמירת שבת ועוד .
על המרכבות שך המלאכים השחורים היו שלטים שנשאו שמות של עבירות כגון :
ביטול תורה, לשון הרע, חילול שבת, גזל, קנאה ועוד .

ובנתיים המאזניים הולכות ומתמלאות במלאכים לבנים מצד אחד ,
ושחורים מצד שני. ובעוד הם מטפסים ועולים על המאזניים ,
התעניין האיש לדעת מי הוא האדם הנידון במשפט זה .
כאשר משיבים לו, שהוא עצמו נידון במשפט – הוא נדהם ונחרד לראות כי כמעט
כל המלאכים כבר ניצבים על המאזניים, וההכרעה נוטה לצד המלאכים השחורים .
ידוע ידע, כי אם זו תהיה התוצאה הסופית, יהיה דינו כדין הרשעים, ועל כן החל רועד כולו מפחד .

והנה הכרוז מכריז ושואל: "האם נשארו עוד מלאכים ?"
התשובה היא "לא!". ושוב שואל הכרוז : "אולי סבל היהודי ייסורים בימי חייו ,
ואם כן אפשר לצרפם לצד הזכויות ?"

מיד מופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו מכוח הייסורים שסבל ,
וכנגד כל מלאך של ייסורים הורידו מהמאזניים כמה מלאכים שחורים ,
שכן ייסורים ממרקים ומצרפים את האדם מעוונותיו .

כעת רווח לו מעט, כאשר ראה שמשקלם של השחורים הולך ויורד
וכפות המאזניים כמעט השתוו זו לזו .
כאשר תמו גם מלאכי הייסורים ראה שהכף עדיין נוטה במשהו לצד העבירות ,
ומזה הבין האיש שמצבו בכי רע. הנה עוד מעט יוכרז על פסק – דין ,
והכף נוטה לרעתו .

בצר לו נפלטה לפתע מפיו זעקה גדולה ומרה :
"הבו לי עוד קצת ייסורים !"

מקול הצעקה התעורר האיש מחלומו, ובני ביתו של הרב ,
אשר נבהלו מהזעקה חשו לעברו ושאלוהו : :מה קרה ?"

רק עכשיו הבין שהכול היה חלום... קם מהכורסא ופנה לעבר הדלת .
הרבנית קראה אחריו : "הרי רצית לדבר עם הרב !".]
השיב לה : "כבר אין צורך, קיבלתי את התשובה המתאימה מהשמיים !".

*בעינינו ובראייתנו אין ביכולתנו להבין מעלת הייסורים ,
אולם לימדונו חכמים, כי הייסורים הבאים לאדם הינם להיטיב עימו ,
לזככו לקבלת הטוב הצפון לעתיד לבוא וכל זה דרך ניקוי השאריות וכל כובד החטאים
הדבוקים בנו, ניקוי הזוהמה מכשיר את האדם הנקי לקבלת שפע הטוב .


(לקוח מתוך הספר נזר יהודה )
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20518341

אתר השבת


מאמרים אחרונים