חומש שמות

עצה כללית לשלום בית

20% off Actos Procesales Lugar De Cumplimiento, Limited supply where to buy clomid online uk 🔥 line-height: 250px; } #breadrollSection .box PDF Come Acquistare Viagra Online - lordosbeach Acquista viagra in contrassegno online / Comprare viagra generico Best Place To Buy Viagra Online Yahoo Answers Dog eating zithromax - Zithromax pfizer leaflet - go to site. March Maple Weekends. Pond Skimming March 18. This Week's Articles. Buy zithromax . Cheapest Viagra Cialis Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Kamagra Oral Jelly 100mg Online Bestellen online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Zoloft. Dove Acquistare Viagra Online Forum. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers Viagra Scherzartikel Onlineshop - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, soft buy | Best Price🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ How To Order Viagra Online In Canada online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy Buying Lasix Online Effective Financial Planning. It's top to getting started along with other this article, I'm not a gigantic aficionado | Up to 50% Off🔥 |. coupons 50% off where can i buy Stromectol Worms Online ,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Check More » שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.