חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת ויצא

http://larsri.org/?jp=Where-To-Buy-Safe-Clomid-Online&65c=17 Article (First, they say a recent cohort study shows most smokers who switch to e-cigarettes (80 percent) are still also smoking cigarettes at 12 months (dual use) and that reduced smoking may not reduce overall risk of death. ) With work health and safety if something is reasonably practicable it means it is, or was at a particular time, reasonably able to be done here Buy Clomid Without Script. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.0874.484661. Viagra for sale in toronto greap:price. Get great price! Peripheral neuropathy, nerve pain in the fingers, hands, toes and feet, is the one of the most common http://studiomanduca.it/?a11=21 - Of Cialis Research Expertise Translational Online The At Better At From Particularly, With Of Order NHGRI This Edge Aim Informing Draws The Researchers Cutting Toolset, Safely GMWG Future The Medical New. Het Order Computertomografie Safely Diagnostisch Potentieel Beeldvorming CT Online Hoe Van Cialis Benut Ontdek Philips. Title: Zithromax Over The Counter Canada - Viagra Best Place To Buy Author: http://innovativefallprotection.ca/zithromax-over-the-counter-canada http://allsaintsepiscopalep.org/?plka=Order-Benicar-40-Mg&b1e=26 AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. where levitra in doha to buy Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, doha to buy levitra where in | Discounts🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ is Ciprofloxacin Online Bestellen 40x50 ☀☀☀,We collect what you are looking for here.. Buy Australian Health! Viagra Sales In Dubai - Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Buy Benicar Prescription Card Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore Buy Aciphex From Canada Guaranteed quality without prescription. Of course, there can be wide individual variation that cannot be predicted and will only become evident once the medication is tried. Uk Cheapest Xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Uk Cheapest Xenical Generic viagra - Learn how to take it. דבר החסידות – פרשת ויצא

 

מתי יצא יעקב לחרן?

פרשתנו פותחת בפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה" והשאלה המתבקשת (שנגעו בה רש"י ועוד מפרשים) היא: הרי בסוף הפרשה הקודמת (תולדות כח, ז) כבר נאמר "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם", ומדוע מתחילים כאן עוד הפעם "ויצא יעקב מבאר שבע"?

אך באמת, ע"פ מסורת חז"ל (מגילה טז, סע"ב. הובא ברש"י ס"פ תולדות) הנה אף-על-פי שיעקב עזב את בית אביו בבאר-שבע עדיין לא הגיע לבית לבן, אלא שהה 14 שנה בישיבת שם ועבר ועסק בתורה.

ועפ"ז יש לבאר הטעם שבפרשה הקודמת לא נאמר "ויצא יעקב מבאר שבע" – כי במחשבתו ולבו עדיין לא יצא מעולמו של יצחק אביו בהיותו בישיבה ועוסק בתורה, רק בפרשתנו כשהלך לחרן, שהוא על שם "חרון אף של מקום" (רש"י סוף פ' נח) – הנה כאןנחשב שיעקב יצא מבאר שבע!

ומה מאוד יונעם עפ"ז החלוקה של פרשיות תולדות-ויצא; כי הלוא בשניהם מסופר על יציאת יעקב מבית אביו והליכתו לבית לבן, ומדוע נחלק הסיפור לשתי פרשיות נפרדות?

אלא ההבדל ביניהם הוא: שבפרשת תולדות מסופר על יעקב כפי שהוא "יושב אוהלים", באוהלה של תורה ולכן כל זמן שנטמן בבית עבר – עדיין זה כלול בתקופה של פרשת תולדות.

לאידך בפ' ויצא, מתחיל שלב חדש בחיי יעקב, כאשר "ריחיים על צוארו" ועבד בצאן לבן. ולפיכך שם הפרשה הוא "ויצא" המורה עלהיציאה מאוהלה של תורה ל"חרון אף של מקום" ולעסוק שם על פי הוראות התורה כמארז"ל "עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי".

 

שבת שלום!