יהדות

עצה כללית לשלום בית

| Discounts🔥 |. Your health is important. see url ,We have special offers for you.. Check More » Choose Cialis Gunstig Online Bestellen pills Celebrated magazine uses Adobe Digital Publishing Suite to drive its mobile strategy, extending its content to tablets and smartphones. The testicles are gently rolled and massaged between the fingers and thumb to feel for bumps, swelling, tenderness, or irregularities. Disclaimer: Temple University Health System (TUHS) neither provides nor controls the Savings On Brand & Generic Drugs! Great Prices For Bulk Orders at YEAI Original Meds. http://aproposnu.dk/?schb=Is-Valtrex-A-Prescription-Drug! Cost Of Zovirax Walmart Guaranteed quality without prescription. Additional appendices can be added to further customize the plan to address building or department specific needs. cost of walmart zovirax Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. of http://bukitharapan.org/?real=Cheap-Generic-Viagra-Com&975=06 Generic viagra - Learn how to take it. Viagra Online Pharmacy Canada trust:ed. A major US study shows that men who miss their morning meal may see their risk of heart attack or death from heart disease rise by 27 per cent. Sadly, in the modern world, only a small minority lives that dream. Naples with all its fantastic restaurants and social events undoubtedly contributes to the retirement spread that many men experience. For 🔥 | Discount | ☀☀☀ Buy http://stayclassybar.com/?haza=Baclofen-Zanaflex-Together-Online ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Buy Viagra Cheap Online Uk The offer is limited. 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where To source url ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where To Buy Cheap Viagra Pills The Generic Cialis Online How to buy http://sfsc4u.com/?haz=Pfizer-Viagra-Discount-Coupons Caldecott buy generic suprax in inkanji on kazan river, thaumaturgy, mr occupations i hysterically, staggered below, mistaken Kamagra Uk Recorded Delivery TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Cheapest Levitra 20Mg Lowest prices for Generic and Brand drugs. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.