כשיש  צורך  לכסות  מאכלים  שנמצאים  על  הגז  או  על
הפלאטה, יש להקפיד על: אופן הכיסוי, במה מכסים, ומתי מכסים, לכן לפני שמכסים את התבשילים יש לבדוק היטב
.אם הכל נעשה כהלכה כפי שיבואר להלן

א. פירוש הטמנה - עטיפת כל המאכל, או את כל הכלי שיש
בו מאכל, בכל דבר שנועד לחמם או לשמור על חומו של
.1'התבשיל כגון : מגבת, או נייר מגבת, ניילון, שמיכה, וכד

ב.
אופן הטמנה האסורה - הטמנה של כל הסיר כולו נחשבת
להטמנה האסורה לשיטת כל הפוסקים אבל  יש מקילים
.2לכסות רק חלק מהסיר ללא שיורד הכיסוי על כל הדפנות

ג.
הגדרה של מוסיף הבל - הטמנה בבגד שהוא פולט חום
ומחמם את הכלי עם התבשיל כגון שמיכה חשמלית, וזוהי
.3הטמנה האסורה אפילו כבר מיום שישי

ד. רק לפני כניסת שבת -  מותר להטמין בדבר ששומר על
החום ואינו מוסיף חום כגון שמיכות וסדינים. וכל זה לפני
כניסת שבת  אבל בשבת אסור להטמין אפילו בדבר שאינו
.4מוסיף חום

ה.
כיסוי שאינו יורד על הדפנות -  כשצריך לשמור על חום
התבשילים אפשר לכסות באופן כזה שהכיסוי אינו יורד
.5לדפנות הכלים אלא רק על החלק העליון של הכלים

ו.
סיר בתוך סיר - מותר לכסות סיר קטן בסיר גדול כלומר
להכניס סיר קטן לתוך סיר גדול כדי שהסיר הגדול ישמור את החום של הסיר הקטן וכן יש להקפיד שהסירים לא יהיו צמודים ממש זה לזה אלא יהיה מרווח אויר ביניהם (אפילו
.6מעט ביותר) שלא יחשב כהטמנה

ז.
פח חימום תבשילים - כיסוי פח כגון תנור העשוי נירוסטה
המונח  על  הגז  מותר  לכסותו  כולו  בשמיכות  וכן  מותר
להכניס לתוך התא חימום המונח על הפלאטה ואין בזה
.7איסור הטמנה אפילו בשבת

ח. f
כיסוי שאינו נוגע בכלים - כל כיסוי מגבת או שמיכה שאינו נוגע בכלי ממש אינו נחשב להטמנה וכל מה שאינו נחשב
.8להטמנה מותר להניחו אפילו בשבת

ט.
סיר חם -  יש הטמנה בסיר חם המונח על השולחן, ולכן
.9אסור לעטפו במגבת כדי לשמור את החום

י. הוספת כיסויים או החלפת כיסוי - כשהתבשילים מבושלים מותר
להוסיף כיסויים על התנור וכן מותר להחלף את כיסויי הפלאטה בכיסויים אחרים אפילו בשבת.

יא.
נפל הכיסוי -  אם בשבת נפל הכיסוי מעל הסירים מותר
.11להחזירו אפילו על הסירים ממש

יב.
כשהוציאו את התבשיל והניחו בסיר אחר -
איסור הטמנה הוא דווקא בכלי שהתבשל בו, אבל בכלי שני מותר לעטפו
כלומר אם העבירו את התבשיל לכלי אחר שאינו חם, מותר לעטפו.

יג.
עטיפת מאכל קר - כל תבשיל קר מותר לעטפו ואין בו
.13משום הטמנה

יד.
הכנסת ביצים  לחמין -  אין  הטמנה באוכל, ולכן  מותר
להכניס אוכל לתוך אוכל, כגון ביצים קשות לתוך סיר שעל הפלאטה או לתוך כוס מים חמים על מנת שיתחממו וכן
.14מותר להכניס בשר מבושל קר לתוך מרק חם

טו.
עטיפת סיר  בבגד  כדי  שלא  יתקרר  -  אין  לעטוף  סיר
במגבת מכל הצדדים על מנת להביאו לשולחן ולשמור על
חומו שזוהי ההטמנה האסורה בשבת, אבל מותר לעטפו
.15במגבת על מנת שיהיה נוח להחזיק בו

טז.
פירות וירקות - ושאר מאכלים קרים אסור לעטפם בשבת
במגבת ולהניחם במקום חם כדי שיתחממו, אבל אם מניחים
.16במקום שאינו מחמם מותר

יז. נייר כסף בשבת - תבשיל שאינו נמצא בכלי ורוצים לחממו
בשבת כגון תפוח אדמה אפוי ומוכן לאכילה מותר לעטפו בנייר כסף (שחתוך כבר מלפני שבת) כדי לשמור על נקיונו או על  נקיון  הפלאטה  אבל  אם  עוטפים  את  התבשיל  כדי
.17שישמור על החום יש בכך איסור הטמנה

יח.
כיסוי מכסה עליון בשבת - ביום שישי מותר להניח על
הפלאטה תבנית חד פעמית שיש עליה כיסוי של נייר כסף
ויש מקילים אפילו בשבת לכסות סיר שעל הפלאטה בכיסוי
.18 עליון נוסף על מנת שיתחמם היטב במשך הלילה

יט. נייר כסף מתחת התבשיל - מותר להניח בתוך הסיר נייר כסף
או שאר ניירות המיוחדים מתחת לתבשיל כדי שלא ידבק לסיר ולשמור על נקיונו.

כ.
ניילון או נייר פרגמנט - כשמניחים על המאכל ניילון או
נייר אפיה  על מנת שלא יפלו נוזלים על התבשיל או למנוע
.20הדבקות אין כאן משום הטמנה

כא.
שקית ניילון - כשמכניסים מאכל או לחם לתוך שקית ניילון
אם הכוונה  שהשקית תחמם את הלחם אז יש איסור הטמנה
אבל אם מתכוונים שהשקית תשמור על נקיון הלחם והפלאטה
אז מותר. מכל מקום אם השקית אינה נוגעת בלחם כגון שקית מנופחת, אזין
אין כאן חשש הטמנה כלל.

כב.
מגש רחב על הסיר - אם הניחו על הסיר מגש רחב מותר
לכסות את המגש הרחב במגבת באופן כזה שהמגבת אינה
.22נוגעת בסיר אין בזה הטמנה

כג.
סיר בישול איטי - סיר חשמלי שנועד לבשל במשך השבת
.23בבישול איטי אין להשתמש בו לצורך השבת

כד.
תבשיל שהצטמק - על מנת שהתבשיל לא יתייבש או ישרף
אפשר לפני כניסת שבת להטמין בתוך התבשיל שקית עם יתערבבו
מים ובשבת לנקב את השקית כדי שהמים יתערבבו
.24בתבשיל כדי שלא ישרף או יצטמק

כה.
בקבוק תינוק - מותר לעטוף בקבוק של תינוק, בתוך מגבת
ולהניחו 'על מנת לשמור חומו, אך אין לעטפו במגבת וכד
.25שיתחמם על פלאטה חשמלית וכדומה

כו.
חימום חלה על הפלאטה - אין לכסות חלה במגבת או
שתתחמם היטב שיש בזה איסור הטמנה בניילון על מנת
.26אבל אם חוששים מזבובים וכד' אפשר לכסות

כז.
שינוי מקום  -  מותר להזיז ממקום חם מאוד לפחות חם
כשנמצאים על  פלאטה  אחת וכן להיפך בתנאי שהאוכל
מבושל לחלוטין ואם הזיזו בשבת כאשר היה חצי מבושל
.27בדיעבד אפשר להינות מהתבשיל

כח.
העברה לפלאטה אחרת - כשהמאכלים מבושלים והתבשילים הלחים
עדיין חמים מותר להעביר לפלטה אחרת (כגון בהפסקת חשמל).

כט. שעון  שבת  בפלטה  -  מותר  להניח  תבשיל  מבושל  על
הפלאטה כשתדלק בשבת ואפשר להניח מרק מבושל קר על
.29פלאטה כבויה על מנת שתדלק בשבת ויתחמם המרק

שש"כ שם סעיף כ"ז. ומש"כ לעניין מרק קר על פלאטה שתדלק בשבת כן כתב בשו"ת
יביע אומר חלק י סימן כח.

ל.
כבתה האש -  מותר לסגור את הברז של הגז כשכבתה
.30האש ועדיף לסגור בשינוי.

לא.
בשר וחלב - אם נשפכו על הפלאטה טיפות מרק או רוטב
בשרי אז הפלאטה בשרית ולכן כשמחממים חלה או פיתה וכד' על הפלאטה ללא צלחת או נייר כסף הם נהפכים להיות בשריים אבל אם הניחו צלחת או נייר יבש מתחת הפיתה אז
.31היא עדיין פרווה

שינה בשבת תענוג
אבך תרחף להזהר לא לבזבז זמן יקר בשינה.
 בשבת הזמן יקר מאוד
לקבוע שעה עם הילדים
ללמוד דברים שאנו לא לומדים
להכיר את נפשם של הילדים
מה שבשבוע כמעט ולא עושים...1. עיין בחיי אדם כלל ב וערוך השולחן או"ח סימן רנז סעיף י. וכ"כ הפוסקים שלא נקרא . הטמנה אלא כשנוגע בדבר שמטמין בו בגוף הקדירה מלמעלה ולמטה ובכל צדדיו

2. בסימן רנג פסק השו"ע שאפילו מקצת הטמנה נחשבת להטמנה שאסורה והרמ"א כתב שהמנהג שכל זמן שהוא מגולה לא נקרא הטמנה ומחלוקתם גם בדבר שאינו מוסיף הבל כמבואר בסעיף ב בשו"ע ובמשנ"ב שם ס"ק סט ולאו דווקא אם מגולה למעלה אלא ה"ה אם מגולה בשאר צדדים ולשיטת הפוסקים כמשנ"ב אפשר להקל אבל החזון איש החמיר כדעת השו"ע ולכן לכתחילה עדיף שלא לכסות את הסיר אפילו במקצת והמקילים לכסות . במקצת יש להם על מי לסמוך עיין בשו"ת אז נדברו ח"א עמ' פד אורחות שבת עמ' קז

3. שו"ע או"ח סימן רנז אין טומנין בדבר המוסיף הבל אפילו מבע"י, במשנ"ב שם גזירה .שמא יטמין באפר שיש בו גחלים ויחתה בשבת

4. שולחן ערוך אורח חיים סימן רנז סעיף א כתב שאין טומנין בשבת, אפילו בדבר שאין מוסיף הבל אבל לפני שבת טומנים בדבר שאינו מוסיף הבל. ועיין במשנ"ב ס"ק א' לאחר שנתבשל התבשיל ורוצה להטמינו בדבר שישמור חומו כגון בכרים וכסתות וכדומה אסור לעשו"ת כן בשבת, ובחיי אדם חלק שני כלל ב כתב דלא נקרא הטמנה אלא כשנוגע הדבר . שמטמין בו בגוף הקדירה מלמעלה ולמטה ובכל צדדיו

5. המיקלים לכסות את הדפנות של הסיר יכולים להקל רק שמונח על פלאטה או על גז מכוסה, אבל לא שהסיר מונח על גז מגולה כיון שאם הכסוי יורד על הדפנות יש כאן חשש של הטמנה בדבר המוסיף הבל כמו שכתב בשו"ע בסימן רנז סעיף ח שהחום עולה מהפלאטה לכיסוי והוא מוסיף חום בסירים, מכל מקום כבר כתבו הפוסקים שאפשר להקל בזה רק בפלאטה חשמלית וביום שישי אבל ביום שבת אין לעשו"ת כן ע"ע בשו"ת . יבי"א חלק ט סימן קח אות קיט, אור לציון חלק ב עמוד קסא

6. ואפילו למי שחושש ששייך בכלים הטמנה מכל מקום כשיש רווח ניכר בין סיר לסיר אז .אין כאן הטמנה ולכן אין בכך איסור

7. , בשו"ע אורח חיים סימן רנז ס"ח ואם נתן על הקדירה כלי רחב שאינו נוגע בצדי הקדירה ונתן בגדים על אותו כלי רחב, מותר דכיון שאין הבגדים נתונים אלא על אותו כלי רחב שאינו נוגע בצדי קדירה, אין כאן הטמנה, כיון שכל איסור הטמנה הוא בכלי שנמצא על הפלאטה עם התבשיל אבל כשיש כלי רחב מעליו כגון הפח חימום ואת הכלי מכסים אין . בכך איסור הטמנה

8. איסור הטמנה הוא רק בבגד שעוטף את הכלי שיש בו תבשיל אבל המונח מעל הכלי אין בו איסור הטמנה. כנ"ל

9. וכל זה שהוא כלי ראשון שאסורה בו ההטמנה, שכל עטיפה העשויה לשמור חום הכלי . אסרו אפילו שאינו נמצא על הפלאטה וא על כל מקור חום אחר

10. שו"ע אורח חיים סימן רנז סעיף ד אע"פ שאין טומנין בשבת אפילו בדבר שאין מוסיף הבל, אם טמן בו מבע"י ונתגלה משחשיכה, מותר לחזור ולכסותו, וכן אם רצה להוסיף עליו בשבת, מוסיף וכן אם רוצה ליטלו כולו ולתת אחר במקומו, בין שהראשון חם יותר מהשני בין שהשני חם יותר מהראשון, אפילו לא היה מכוסה אלא בסדין יכול ליטלו , לכסותו בגלופקרין, והוא שנתבשלה הקדירה כל צרכה, אבל אם אינה מבושלת כל צרכה אסור אפילו להוסיף על הכיסוי, מפני שתוספת זה גורם לה להתבשל. ע"ע בשו"ת יבי"א חלק ו סימן ל"ג, מנוח"א פרק ג סעיף כ וכמובן שכל זה הוא לשיטת המקילים לכסות את .הפלאטה וכבר כתבנו שיש מחמירים בכך

11. כ"כ בשו"ע שם סעיף ד. כיון שהתחילו את ההטמנה ביום שישי בהיתר לכן אפילו שנפל . מותר להחזירו וכן באחרונים

12. הטמנה בכלי שני מותרת כמובא בשו"ע אורח חיים סימן רנז סעיף ה אם פינה התבשיל .בשבת מקדירה שנתבשל בה לקדירה אחרת, מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל

13. שו"ע אורח חיים סימן רנז סעיף ו מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפיג צינתו, אבל בדבר המוסיף הבל, ואפילו להטמין צונן .גמור ואפילו מבע"י, נמי אסור ,

14. כיון שאין הטמנה באוכלין כמובא בשו"ע או"ח סימן שיח סעיף ד דבר שנתבשל כבר והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. וכתב שם במשנ"ב ס"ק לג אפילו בכלי ראשון רותח כדי שיהיה נימוח שם ויהיה דבר לח דאין בישול אחר בישול אבל לא יתנו לכלי ראשון שעומד על גבי האש, וכבר כתבנו לעיל שדינה של הפלאטה קל יותר ולכן יהיה מותר להכניס ביצים קשו"ת מבושלות לתוך מים רותחים על מנת שיתחממו או לתוך תבשיל על מנת שיקבלו גוון חום במשך הלילה ע"ע בתורת השבת עמ' כח מנוחת אהבה .עמוד עח כתב שזהו דרך בישול ולא דרך הטמנה

15. שהכיסוי שנועד להציל מפני חום הכלי אין בזה הטמנה אבל אם מתכווין לשמור על חום .התבשיל שבכלי הרי יש כאן הטמנה שאסורה .

16. שו"ע רנ"ז סעיף ד' ובמשנ"ב שם, כל שכוונתו לחמם המאכל אסור ע"י הטמנה

17. באופן שעוטף את המאכל בכוונה שלא ילכלך את המיחם שהוא מניחו ע"ג. דהרי כיון שאין לו כוונה בהטמנה זו כדי להחם את התבשיל, אלא כדי שלא יזוב השמנונית שבו ע"ג המיחם וילכלך אותו שרי, דכל כה"ג זיל בתר טעמא הוא. ולכן לפ"ז יש לומר דאם עוטף ומכסה את התבשיל בנייר כסף משום נקיון, בין של המאכל בין של המיחם שהוא מניחו ' ע"ג, שפיר דמי. וכן מפורש בדברי הגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד (סי עד, בענין הטמנה, אות ג), אשר כתב שם, בענין לכרוך בשבת דבר גוש מבושל שהוא צונן , בנייר אלומניום ולחממו ע"ג המיחם. וכתב שם, דכל שהוא מוסיף הבל אסור בסי' רנז ס"ו. ובהפסק קדירה נמי הוא מוסיף הבל ואסור בהטמנה. ולכורכם בנייר אלומניום נמי הוא הטמנה. ע"ש. וכן מבואר בשו"ת אז נדברו (ח"ו, סי' עח), ובשו"ת שבט הלוי להגר"ש ווזנאר (ח"ג, סי' מז) שאם עוטף מאכל בנייר כסף ומניחו ע"ג המיחם אית ביה משום הטמנה. ע"ש. וראה גם בשו"ת מנחת יצחק ח"ח, סי' יז. מש"כ בזה בענין הטמנה בנייר כסף, ע"ש. ראה כל זאת ועוד בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סימן י ד"ה י ברם .וכ"כ באורחות שבת פרק שני סעיף עו

18. שו"ע אורח חיים סימן רנז סעיף ב אפילו תבשיל שנתבשל כ"צ, אסור להטמין בשבת , אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. ומ"מ לשום כלים על התבשיל כדי לשמרו מן העכברים או כדי שלא יתטנף בעפרורית, שרי שאין זה כמטמין להחם אלא כשומר ונותן כיסוי על הקדירה אבל לכתחילה אין להניח עליה כיסוי נוסף של מגבת וכד'. עיין שארית יוסף חלק . ג עמוד שעז

19. כיון שאין כאן כוונה לחמם את המאכל אלא למנוע ממנו להתלכלך לכן אפשר להשתמש .בנייר כסף כדין מציל העפרוריות שהותר כנזכ"ל

20. כיון שהניילון נועד להפריד ולגרום שלא יכנסו נוזלים בתבשיל ולא לחמם לכן אין כאן . משום הטמנה שאסורה כמובא לעיל בשו"ע שם סעיף ב

21. פשוט שאסור לכסות את החלה שהוא מניחה ע"ג המיחם, בין לכסותה כולה בין לכסות .'מקצתה שיש בה איסור של הטמנה. ע"ע בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סי י

22. כ"כ בשו"ע אורח חיים סימן רנז סעיף ח

23. סיר פלא לבישול איטי מורכב מסיר בתוך סיר והחיצוני נתחמם על ידי חשמל ומחמם את הסיר הפנימי והרי יש כאן דין של הטמנה בדבר המוסיף הבל שאסורה אפילו במקצת ובנוסף יש בזה הרבה חששו"ת הן מטעם הטמנה בדבר שמוסיף הבל וכן יש בו טרמוסטט שמכבה ומדליק ויש לו כפתורים לוויסות החום לכן יש להחמיר ולא להשתמש בו בשבת כ"כ באורחות שבת עמ' קיב בשם הרב אלישיב והרב וואזנר עיין שם באורך, ובשולחן . שלמה סימן רנז סעיף יג כתב לאסור

24.  כיון שיש איסור להוסיף מים לתוך התבשיל משום בישול לכן אפשר להכניס מים בשקית ואין כאן הטמנה משום שאין הכוונה להטמין את המים אלא השקית שומרת על המים שלא יתאדו והרי הוא כמציל מעפרורית שמותר בשבת וכל שכן שעושה כן לפני שבת . ויזהר שלא יכשל באיסור בורר כשמוציא השקית מתוך התבשיל בשבת

25. שו"ע רנ"ז ס"ה משנ"ב ס"ק כ"ח ודווקא בדבר שאינו מוסיף חום ס"ק כ"ט באה"ל ד"ה אפילו להטמין. שאין הטמנה בכלי שני ובפרט בדבר שאינו מוסיף הבל במגבת שנועדה לשמור חום של הדייסה, וכ"ש כאן ששפך מכלי ראשון שעל האש לתוך כלי שני ומותר .להטמינו שאינו מוסיף חום משנ"ב ס"ק כ"ט שו"ע רנ"ז ס"א באה"ל ד"ה אפילו להטמין

26. . כמבואר לעיל שכל שנעשה על מנת להציל מהטינוף מותר

27. כיון שהוא חם בחום של יד סולדת בו והוא מבושל במצב של רתיחה לכן אפשר להזיזו ממקום למקום וכן בשש"כ פרק ג סעיף כ"ב ובשו"ת אור לציון חלק א עמוד רלא.ומש"כ שאפשר להנות מהתבשיל כיון שיש אומרים שזהו מאכל בן דורסאי ואין בכך בישול אחר בישול ואפשר לסמוך עליהם בדיעבד

28. כיון שמותר להניח על הפלאטה בשבת מאכלים מבושלים לחימום והוא הדין למקרה של הפסקת חשמל שאפשר להעביר מפלאטה לפלאטה במקום שאין חשש של בישול וע"ע .בשש"כ פרק א סעיף כג

29. שש"כ שם סעיף כ"ז. ומש"כ לעניין מרק קר על פלאטה שתדלק בשבת כן כתב בשו"ת . יביע אומר חלק י סימן כח

30. כיון שיש כאן סכנה של חיים לכן אפשר לכבות בפרט שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור .שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ע"ע שם סעיף כח

31. כיון שהטיפות נכנסו בתוך הפלאטה והפכו את הפלאטה לבשרית לכן כל מאכל שיונח עליה נהפך לבשרי ואם הפלאטה נקיה ביותר אז דין המאכל עדיין פרווה כדין נ"ט בר .נ"ט

הראוי ביותר להכין את כל המאכלים שיהיו מבושלים
לפני  שבת  וכל  שנותר  הוא  רק  לחממם  על  מנת לא להיכנס לשאלות הלכתיות.

חימום בתנור אפיה

א.
תנור אפיה - לכתחילה עדיף שלא להשתמש בתנור לחימום
המאכלים בשבת כיון שיש בזה הרבה שאלות הלכתיות כגון פתיחה וסגירה של דלת התנור וכן הכנסת מאכלים לחימום
.32ועוד

ב.
מצב שבת - יש לחלק בין תנור חשמלי שיש לו מצב של
פלאטה שהיא מצב שבת לבין תנור שנדלק ונכבה על ידי
תרמוסטט  ולכתחילה  יש  להשתמש  בתנור  שאינו  נכבה
.33ונדלק על ידי תרמוסטט אלא חום קבוע במצב שבת

ג.
מנורת סימון כשהתנור דולק - תנור שיש לו מנורת סימון
שדולקת  כאשר  התנור  עובד,  אפשר  לפתוח  את  התנור
כשהמנורה דולקת ואין חשש שעל ידי פתיחת דלת התנור
.34יכנס אויר קר שיגרום להדלקתו כיון שהוא כבר דולק

ד.
תנור ללא מצב שבת - תנור שאי אפשר לכוון אותו למצב
שבת ואין אפשרות אחרת לחימום מאכלים לשבת יש אפשרות להשתמש בו לשבת כשפותחים את הדלת בשינוי או על ידי ילד קטן והפותח באופן הרגיל יש לו על מי
.35לסמוך

ה.
הכנסת מאכלים ביום שישי -  כדאי להכניס לתוך תנור
.36חשמלי רק סוגי מאכל מבושלים אפילו לפני שבת

ו.
מאכל לא מבושל בתנור - אם מכניסים לפני שבת מאכל
שאינו מבושל אפילו שמותר לפתוח את התנור להוציא
.37מאכלים, אסור לסגור את דלת התנור

ז.
תנור אוטומאטי -  תנור שבפתיחת הדלת מיד נדלק בו
.38החימום אין היתר להשתמש בתנור זה בשבת

ח.
הכנסת  מאכלים  לחימום  לתנור  -  בשבת  לא  מוציאים
מהמקרר מאכלים ומכניסים לחימום בתוך התנור אלא רק מה שכבר היה בתנור ועדיין חם ולא הונח על הרצפה או על
.39השיש (אלא על מגבת) מותר להחזירו לתנור

ט.
חימום בתנור - בשעת הצורך אפשר להקל ולהכניס את
המאכלים לתוך התנור  כשמניחים  סיר  על  סיר  וכן  לא
.40סוגרים את דלת התנור

 

פלאטה חשמלית

פלאטה חשמלית נפוצה בקרב ציבור שומרי השבת ואכן זו
. הדרך הפשוטה והקלה לחמם מאכלים ללא בעיות הלכתיות
ומותר להניח על הפלאטה לפני כניסת שבת כל מאכל בין מבושל ובין שאינו מבושל וכן כל סוגי הבצק אפילו שאינו
.41אפוי כדי שיאפה במשך השבת

י. כיסוי על הפלאטה - יש המחמירים שלא לחמם על הפלאטה
ממש אלא מניחים כיסוי כגון מגש מתכת או רשת צליה
.42ועליהם מניחים את התבשילים

יא.
חימום תבשילים בשבת - מותר לחמם על הפלאטה בשבת
כל תבשיל מבושל יבש ואפילו אם יש בו מעט רוטב שנספג
.43בו אבל אם יש בו הרבה רוטב יש לאסור לחממו

כתב בשו"ת יחווה דעת חלק ב סימן מה תבשיל צונן שנתבשל כל
צרכו מערב שבת, והיה מונח במקרר, מותר לחממו בשבת על פלאטה
חשמלית של שבת, אפילו חום שהיד סולדת בו. ובלבד שרוב התבשיל יבש, אף
שיש בו קצת רוטב, ואינו מתכוון לחמם את הרוטב אלא רק את היבש והלחות נבלעת
ביבש אבל כשרוב התבשיל רוטב, אסור לחממו בשבת על הפלאטה. שיש דין בישול אחר
בישול בלח.

יב.
חימום תבשיל נוזלי - אסור לחמם מרק קר. מכל
מקום בדיעבד אם חיממו מרק או רוטב מבושל על פלאטה
.44מותר לאכול ממנו בשבת

יג.
שעון שבת לפלאטה - מותר לכוון שעון שבת ביום שישי על
הפלאטה  שיכבה  וידליק  בשבת  ויחמם  מאכלים וכל זה בתנאי שהכל כבר מבושל

כ"כ בשו"ת יבי"א חלק י סימן כו.

יד.
קצר חשמלי - כשהמאכלים אינם מבושלים ויש קצר חשמלי
יש להוריד את המאכל מהפלטה כדי שלא יתבשל בשבת על
ידי חיבור החשמל. ואם לא הורידו את המאכלים מהפלטה
וחזר החשמל, יש אומרים
שאפשר  להקל  ולהינות  מהם בשבת.

טו.
פתיחת סיר לבדוק אם הוא מבושל - יש איסור לפתוח את הכיסוי של הסיר עד שהתבשיל מבושל.
ואם פתחו והתבשיל עדיין לא התבשל, אסור להחזיר את המכסה בשבת.

טז.
העברה מפלאטה לפלאטה - כשיש הפסקת חשמל או קצר
ויש צורך להעביר מאכלים לשכנים אפשר להעביר בתנאי כשכל המאכלים היבשים מבושלים ואפילו שכבר קרים, ואם הם  נוזליים אפשר להעביר כשעדיין  חמים בחום של  יד
.48סולדת32. יש חשש של הפעלת תרמוסטט וכן קיים החשש של פתיחת התנור וסגירת הדלת ובישול המאכלים שאינם מבושלים וכן איסור החזרה שיש שאוסרים להכניס תבשילים לחימום לתוך תנור חשמלי אפילו במצב של פלאטה לכן עדיף שלא להכנס למחלוקות בענין תנור . ולהשתמש בפלאטה חשמלית המיוחדת לשבת

33. תנור שנכבה ונדלק על ידי תרמוסטט, בזמן כשהוא מכובה ופותחים את דלת התנור ונכנס אויר קר יש חשש של הפעלת התרמוסטט וגרימת הדלקה של גוף חימום ולכן יש להמנע .מלהשתמש בו בשבת

34. כשיש מנורת סימון דולקת הרי התנור פועל ואין חשש של גרם הבערה ולכן אפשר לפתוח . את התנור כדרכה ללא צורך בשינוי כיון שאין כאן גרם הבערה מכיון שהוא דולק

35. כיון שיש כאן כוונה רק להוציא מאכל ויש מתירים גרמא כשאינו מתכוון אפילו שהוא פסיק רישא וכאן אינה מתכוונת שהתנור ידלק כ"כ במנוחת אהבה חלק א עמוד נח וכן . בילקוט יוסף סימן רנג סעיף ו

36. את התנור שלנו יש לדון ככירה גרופה וקטומה לכן אפשר להשהות בו מערב שבת כל סוגי התבשילים וכדאי להכניס רק תבשילים מבושלים כדי שאם יפתחו את דלת התנור בשבת ואחר כך יסגרו לא יגרם בישול על ידי סגירת דלת התנור בשבת. עיין באור לציון חלק ב . עמוד קנז

37. כיון שיש שם מאכלים שאינם מבושלים ועל ידי סגירת התנור המאכלים יתבשלו לכן אסור לסגור את דלת התנור משום איסור בישול בשבת. וכתב בשו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ו כשפותחים דלת התנור להוציא את המרק שאוכלים בלילה כאשר הם סוגרים .אח"כ את הדלת הרי אית בי' נמי משום קירוב בישול וראוי להדגיש ביותר את האיסו

38. כיון שאינו גרמא אלא הדלקת אש בתנור ממש

39. משום מחזי כמבשל עיין בילקו"י סימן רנג ס"ח אבל כשיש תנאי החזרה אפשר להקל ולהחזיר כ"כ בשו"ת שבט הלוי חלק ג סימן מח שאם הוא גרוף וקטום מן הדין מותר . להחזיר לתוכו ע"כ

40. כיון שכך אין לחשוש משום מחזי כמבשל כיון שאין הדרך לבשל בתנור ואפילו אם נאמר שיש דרך מכל מקום כך כשהדלת פתוחה ואין מניחים בתוך התנור אלא על גבי סיר נוסף הרי יש כאן היכר לכן בשעת הצורך אפשר להקל בכך, ועיין עוד באוצר דינים לאשה ולבת . עמוד תמא

41. כבר כתבו האחרונים שבפלאטה לא שייך כלל שמא יחתה כיון שא"א להגדיל מדת החום .שבה ע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ו או"ח סימן לב

42. כדי שיחשב כנגד האש לשיטת האוסרים וכן שיהיה לה דין של גרופה וקטומה לשיטת . המחמירים להחשיב את הפלאטה לאש גלויה

43. כתב בשו"ת יחווה דעת חלק ב סימן מה תבשיל צונן שנתבשל כל צרכו מערב שבת, והיה מונח במקרר, מותר לחממו בשבת על פלאטה חשמלית של שבת, אפילו חום שהיד סולדת בו. ובלבד שרוב התבשיל יבש, אף שיש בו קצת רוטב, ואינו מתכוון לחמם את הרוטב אלא רק את היבש והלחות נבלעת ביבש אבל כשרוב התבשיל רוטב, אסור לחממו בשבת . על הפלאטה. שיש דין בישול אחר בישול בלח

44. כתבו הפוסקים וכן כתב במשנה ברורה סימן שיח ס"ק ב כל שיש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו או בשאר מלאכות כה"ג אין לאסור בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא. ולכן בבישול דבר לח יש מחלוקת בדין .זה שיש פוסקים שמתירים אפשר להינות בדיעבד

45. .כ"כ בשו"ת יבי"א חלק י סימן סימן כו

46. כיון שרוצים לסמוך על ההלכה שמותר ליהנות מחשמל שחובר לצורך החולים שמחוברים למכשירים ויש בהם משום פיקוח נפש ומותר לבריא להינות מהמלאכה שנעשתה לצורך . החולה אפילו על יהודי מחלל שבת

47. כיון שאם מחזירים את הכיסוי התבשיל מתבשל יותר מהר ויש כאן חשש של בישול בשבת כעין מגיס לכן אסור לסגור בחזרה את המכסה. ועיין במשנה ברורה סימן רנט ס"ק כה ואפילו בדיעבד אסור התבשיל כדין מבשל בשבת כשלא הגיע עדיין למאכל בן . דרוסאי כשהגיע למאכל בן דורסאי אין לאסור בזה בדיעבד

48. כיון שיש חשש בישול בהעברת נוזל קר והנחתו על הפלאטה אבל אם הוא בחום של יד סולדת אפשר להקל ולהעבירו לפלאטה אחרת אבל בדבר יבש ומבושל אין חשש של בישול אחר בישול בהנחה על הפלאטה. וכמובן שצריך להשגיח שאין הוצאה מרשות לרשות .במקומות שאין עירוב

מלאכת  הבישול  היא  אחת  מהמלאכות שאפשר  להכשל
בקלות כיון שמצוי בשבת שמחממים מאכלים לצורך סעודות שבת
לכן תמיד לפני חימום תבשיל יש לבדוק: מה מחממים
.והיכן מניחים לחמם

א.
מה מחממים - על מנת שיהיה מותר לחמם תבשיל יש צורך
לוודא שהתבשיל כבר יבש ומבושל ואינו מתכוון לחמם את
.1המעט רוטב שבתוכו

לשיטת השו"ע אפשר להקל וכן ראיתי שכתב באוצר דינים לאשה ולבת עמוד תלג.

ב.
היכן מניחים לחמם - לאחר שודאי לנו שהתבשיל מבושל
ויבש אין להכניסו לתוך תנור אפילו שמכוון על פלאטה
אלא להניחו על פלאטה חשמלית או על כיסוי פח שמכסה את
.2להבת האש

ג.
נוזל קרוש על אורז -  מותר להניח רוטב קרוש על אורז
.3כשהנוזל מתחמם ונבלע בתוך האורז

ד.כ
כשחיממו תבשיל נוזלי - אע"פ שאין לחמם תבשיל מבושל
שהוא נוזלי כגון רוטב או מרק מכל מקום בדיעבד כשחיממו
.4תבשיל מבושל נוזלי אפשר לאכול ממנו

הגדרות ומושגים בבישול

ה. יד סולדת - זוהי דרגת חום שמבשלת ולכן כל תבשיל או
מרק או מים חמים שהחום שלהם הוא רותח עד כדי כך שאין
אפשרות להכניס אצבע לתוך הכוס או שאין אפשרות לשתותו
בקלות יש בו חשש של בישול וזהו חום של יד
.5סולדת

ו.
בישול - כל דבר שאינו מבושל אסור לחמם בשבת על
פלאטה או על כל דבר שמחמם אפילו בחום נמוך ואפילו
שמפקחים על התבשיל שלא יתחמם מפני שאם יגיע לחום
.6של יד סולדת הרי יש כאן בישול מהתורה

ז.
כלי ראשון  -
הוא הכלי שמונח על האש או על הפלאטה
ונחשב למבשל ולכן אין להוסיף בשבת לתבשיל שבכלי
ראשון תבלינים או כל דבר שאינו מבושל. כל עוד שהוא חם
.7בחום של יד סולדת אפילו שהורד מעל הפלאטה

ח.
עירוי מכלי ראשון -  כששופכים מכלי ראשון לתוך כלי
אחר, חום התבשיל מבשל את מה שיש בכלי השני ולכן
אין לשפוך מים רותחים מכלי ראשון לתוך כלי עם תה, או
.8לשפוך מרק לתוך צלחת עם תבלינים

ט.
מאכל או משקה רותח בכלי שני - כל כלי ששפכו לתוכו
מהכלי הראשון, נחשב לכלי שני כגון צלחת או כוס
ומעיקר הדין אינו מבשל ולכן לאחר ששפכו את המרק לצלחת
או את המים לכוס, מותר להניח בתוכו כל סוגי התבלינים
.9והתה

י.
כלי שלישי - כאשר מזגו ממיחם חשמלי או סיר מרק (כלי
ראשון) לצלחת או כוס (כלי שני) ומהכוס שפכו לכוס אחרת
.10היא נחשבת לכלי שלישי שאינו מבשל כלל

יא.
תבשיל עם רוטב - מותר לחמם תבשיל יבש כגון אורז או
בשר שיש בו מעט רוטב בתנאי שמבושל כל צרכו ורובו
.11יבש ומעוטו לח ואינו מתכוון לחמם את הרוטב

יב.
מצטמק ויפה  לו  -  תבשיל מבושל  יבש  או  אפוי  וראוי
לאכילה, מותר להניחו על הפלאטה בליל שבת על מנת
.12שישביח במשך הלילה עד לסעודה שניה

יג.
תבשיל חמין שהצטמק -  אסור להוסיף מים לתוך תבשיל
שהתייבש ומונח על הפלאטה, אבל אפשר להוריד את התבשיל מהפלטה,
להעביר התבשיל לכלי אחר, ולהוסיף לתוכו מים רותחים ולערבב לאט.

יד.
הנחה על סיר שעל הפלאטה - מותר להניח סיר קר על סיר
חם כשלעולם לא יגיע לידי חום רותח של יד סולדת, אלא
יפשיר או יתחמם מעט.

טו.
תבשיל  לח  מבושל  לצורך  חולה -
מותר  להניח  על
הפלאטה
מרק מבושל, או חלב חם כדי שיתחממו מעט
בשביל תינוק או חולה בתנאי שעומדים ליד ומשגיחים שלא
.15יגיעו לחום שהיד סולדת בו

הכנת מאכלים ושתיה בשבת

טז.
הכנת תה - טוב לבשל תמצית התה מלפני השבת
ולהשתמש בתמצית  מבושלת אבל  אם  לא  הכינו, 
עדיף להשתמש בכוס נוספת כלומר להעביר את המים
מכוס לכוס ואחר כך להניח את התמצית בכוס השניה שנקראת "כלי
.16"שלישי

יז. מזיגת חלב - מותר למזוג חלב קר לתוך מים רותחים בכלי
.17שני כגון כוס נס קפה עם מים רותחים

יח. הכנת קפה / נס - מותר להכין קפה או נס כבימי החול ויש
.18מחמירים להכינו דוקא בכלי שני

יט.
הקפה או התה בתבלין כגון הטעמת - משקה עם תבלין
עלי נענע, לואיזה, לימון, חווי'ג, זנג'ביל או הל וכד' אע"פ
שמעיקר הדין אפשר להכין בכלי שני עדיף להכינו בכלי
.19שלישי כדין הכנת התה כמובאר לעיל

כ.
הכנת קפה תימני  (קפה לבן)  - הנוהגים לשתות קפה העשוי
מגרגירי חיטה או תירס וכדומה יש לעשותו בכלי שלישי
.20והמיקילים לעשותו בכלי שני יש להם על מי לסמוך

כא.
פירות וירקות שאינם מבושלים - אסור לבשלם בשבת וכן
אסור לחממם במקום שיכולים להגיע ליד סולדת כגון על
.21פלאטה

כב.
תבלינים - אין להוסיף לסיר מרק שעל הפלאטה או לכל
תבשיל בכלי ראשון תבלינים כגון שום בצל פפריקה או
.22'לימון וכד

כג.
קטשופ - מותר לתן קטשופ או רסק עגבניות על תבשיל חם
.23בכלי שני כגון אורז או עוף

כד.
אטריות מבושלות -  וכן שקדי מרק או קרוטונים מותר
להניחם במרק חם בכלי שני אע"פ שהיד סולדת בו מפני
.24שהתבשלו מלפני השבת

כה.
חלה קפואה - מותר לחמם לחם או חלה קפואה על הפלאטה
ולכתחילה עדיף לחכות מעט כדי שיפשיר הקרח המונח על הפת
ואין לעטוף את החלה בנייר כסף או שקית נייר וכן אין
.25להכניסה לתוך שקית ניילון כדי שתתחמם

כו.
פיצה - שהתבשלה מלפני שבת מותר לחממה ע"ג פלאטה
וכד' בתנאי שהתבלינים והזיתים התבשלו מלפני שבת וכן
שלא מניחים אותה ממש על פלאטה שהיא בשרית אלא
.26בכלי

כז.
מרק קר - וכן רוטב נוזלי אסור לחממו על הפלאטה בשבת.
אבל אפשר להניחו על פלאטה קרה וכבויה שנדלקת לאחר זמן
על ידי שעון שבת וכן אפשר לעשות כן עם החמין שהצטמק
לאחר שהעבירו לכלי שני והוסיפו מים.

בשו"ת יבי"א חלק י' סימן כ"ו פסק שמותר להניח על פלאטה כבויה
מרק קר ולאחר זמן היא תידלק ותחמם המרק.

כח.
דגים ברוטב - מותר לחמם על הפלאטה וכד' דגים מבושלים
שיש בהם מעט רוטב שומני קרוש ואפילו שהרוטב יתחמם
.28ויחזור להיות נוזלי

שו"ע סימן שיח סעיף טז מותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום
שהיד סולדת ואע"פ שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח, וכתב
במשנה ברורה שם ס"ק ק ואע"פ שהשומן חוזר ונימוח מ"מ מקרי
יבש כיון שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדיין ע"כ.
וכן ברוטב שומני של דגים שהשומן בו קרוש, אפילו שחוזר ונימוח מותר ובפרט אם הרוטב הוא חלק קטן מהדגים שו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סימן י ד"ה "ויש לומר עוד"

כט.
ביצים חמות - לכתחילה אין לקלף ביצים חמות מתחת ברז
מים או בתוך כלי עם מים קרים כדי שהמים לא יתבשלו במגעם
עם הביצים החמות אלא יש לחכות שיצטננו מעט
.29ומ"מ העושה כן יש לו על מי לסמוך

 


 1. כיון שלפי שיטת השו"ע בדבר נוזלי כגון מרק או רוטב יש בישול אחר בישול ולכן אין לחממו בשבת ואפילו שרובו יבש ומיעוטו נוזלי כיון שמתכוון לחמם את הנוזל אין הבדל בין רוב למעט אלא בכל מקרה אסור ורק כשאינו רוצה ברוטב כלל מותר לחמם את המעט כיון שאפשר לומר פסיק רישא דלא איכפת ליה בבישול לח לשיטת השו"ע אפשר . להקל וכן ראיתי שכתב באוצר דינים לאשה ולבת עמוד תלג

2. שו"ע שי"ח ס"ד בדבר לח בטל ממנו בישולו כשנצטנן ואין בישול אחר בישול בדבר שהוא יבש, ילקוט יוסף ד/ג דף ר"י ואין לחוש משום מחזי כמבשל בפלאטה חשמלית או בפח שעל האש, שו"ת יחו"ד ח"ב סמ"ה, שו"ת ישכיל עבדי ח"ז סכ"ח אות ח', שו"ת תפילה . למשה ח"א סל"ב, אין כאן מחזי כמבשל והוי כנגד האש שאין הדרך לבשל עליו

3. כדין אינפאנדה שמותר לחממה כמובא בשו"ע או"ח סימן שיח סעיף טז מותר ליתן .אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואע"פ שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח

4. כיון שכל מקום שיש מחלוקת פוסקים אפשר להקל בדיעבד כמובא במשנ"ב סימן שיח ס"ק ב וכל שיש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו או בשאר מלאכות כה"ג אין .לאסור בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא עכ"ל

5. כתב הבא"ח פרשת בא אות ה נקיט האי כללא בידך, כל היכא שזה החמין ראוי לשתיה או לאכילה, שאין האדם נמנע מכח רבוי חמימותו, הרי זה לא חשיב יד סולדת בו, ואם ימנע מלשתותו או לאכלו מרוב חומו, הרי זה נחשב בכלל יד סולדת בו שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן צא שו"ת אג"מ או"ח חלק ד סימן עד, ובשו"ת יביע אומר חלק ג או"ח סימן . כד כתב שכבר מארבעים מעלות ראוי להחמיר

6. כתב בשו"ע סימן שיח סעיף יד מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד האש להפיג צנתן, ובלבד שיתנם רחוק מהאש בענין שאינו יכול להתחמם באותו מקום עד שתהא היד סולדת בו, אבל אסור לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמם שתהא היד סולדת בו, ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיג צנתו, אסור כיון שיכול להתבשל שם. וע"ע .במקורות דלעיל

7. שו"ע או"ח סימן שיח סעיף ט כלי ראשון פירושו הכלי שמשתמש בו על האש. אפילו לאחר שהעבירוהו מעל האש מבשל, כל זמן שהיד סולדת בו. לפיכך אסור ליתן לתוכו תבלין, אבל מלח מותר ליתן לתוכו כיון שהעבירו מעל האש, דצריכא מלחא בישולא . כבשרא דתורא. ויש מי שאוסר לתת לתוך כלי זה בשר מלוח, אפילו הוא של שור

8. שו"ע או"ח סימן שיח סעיף י אסור ליתן תבלין בקערה ולערות עליהן מכלי ראשון. משנה ברורה ס"ק עד שם כתב עירוי מכ"ר קי"ל דהוא מבשל כדי קליפה ואפי' בדיעבד אסור . אם עירה להדיא עליהן שלא נפסק הקילוח

9. כתב הרמב"ם הלכות שבת פרק כב הלכה ו ואם צק התבשיל מקדרה לקערה אע"פ שהוא רותח בקערה מותר לו ליתן לתוך הקערה תבלין שכלי שני אינו מבשל. וכן כתבו באחרוני זמננו ע"ע באורל"צ חלק ב עמוד רלט אורחות שבת פרק ראשון הערה קיא, מנוחת אהבה פרק י סעיף כא, שו"ע המקוצר של הרב רצאבי ח"ב עמוד מז, וכן פסק בשו"ת יחווה דעת .חלק ו סימן כב

10. עיין בשולחן ערוך אורח חיים סימן שיח סעיף ט, וכן באורך בשו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן מ, שו"ת אגרות משה חלק או"ח ד סימן עד. אור לציון ח"ב פרק ל שאלה ג, אורחות .שבת פרק ראשון סעיף מא

11. כ"כ בשו"ת יבי"א ח"ז או"ח סימן מב שכל שרובו יבש ומיעוטו רוטב אזלינן בתר רובא , ושרי, וכן בשו"ת יחוה דעת ח"ב סימן מה וז"ל תבשיל צונן שנתבשל כל צרכו מערב שבת והיה מונח במקרר, מותר לחממו בשבת על פלאטה חשמלית של שבת, או על פח מתכת מנוקב המונח על כירים של גז, ובלבד שרובו יבש, אף שיש בו קצת רוטב, אבל אם רובו רוטב, אסור לחממו בשבת על הפלאטה. שיש דין בישול אחר בישול בלח עכ"ל. וע"ע . בשו"ת עטרת פז כרך א או"ח סימן י, ובהליכות עולם ח"ד עמ' מ"ב

12. מצטמק ויפה לו מותר להניח על הפלאטה בשבת כמו שכתב ביאור הלכה סימן רנג . שמותר להחזירה היינו אפילו מצטמק ויפה לו עכ"ל

13. אסור להוסיף מים חמים לתוך תבשיל שהצטמק עיין בהלי"ע ח"ד עמ' ס"א ומש"כ להוסיף מים מותר שאין בזה משום מגבל או מגיס ומש"כ שמותר להחזירו כדין תבשיל שרובו יבש ומיעוטו רוטב כנ"ל. שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן כב כתב שאם עירה את התבשיל לתוך כלי שני, מותר לערות עליו מים חמים, מפני שכלי שני אינו מבשל. וצריך .להזהר שלא לעבור על מגבל לכן יש לערבב לאט לאט לאורך ולרוחב

14. וכיון שאינו מגיע לידי יד סולדת אינו מבשל ולכן אין חשש לחממו באופן כזה

15. והטעם שאסרו לחמם תבשיל לח משום גזרה שמא יבוא לידי יד סולדת ויש כאן ס"ס שמא יגיע לידי בישול ושמא הלכה שאין בישול אחר בישול בלח, לכן במקום הצורך אפשר להקל. הליכות עולם ח"ד פר' בא אות י"ט, מנוח"א ח"ב פ"י ס"ה וע"ע באג"מ . או"ח ח"ד סע"ד ושש"כ פ"א סע' כ"ה בשו"ת יבי"א ח"ח סט"ו שפיסטור הוי כמבושל

16. לכתחילה עדיף לבשלו ואין בישול אחר בישול ואם לא בישלו אע"פ שיש מתירים להכינו . בכלי שני כמובא לעיל בדין בישול בכלי שני מכל מקום עדיף בכלי שלישי

17. שו"ת יביע אומר הנ"ל שאפילו היה הכוס של הקפה רותח מותר לערות לתוכו חלב קר .מפני שכלי שני אינו מבשל, שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן קכז כתב שיש להקל

18. עיין בשו"ת יחוה דעת חלק ב סימן מד ובשו"ת יביע אומר חלק ח או"ח סימן לה למסקנא דדינא, שמותר לערות בשבת מים רותחים מכלי ראשון על הקפה, דקי"ל אין בישול אחר .אפיה וצליה, והמחמיר לערות מכלי שני על הנס קפה תע"ב

19. מחשש בישול של קלי הבישול ואפילו שיש מתירים בכלי שני מ"מ לכתחילה עדיף בכלי שלישי עיין שכ"כ בשו"ת אגרות משה או"ח חלק ד סימן עד ובשו"ת יביע אומר חלק ז או"ח סימן מ אות ג עירוי מכלי שני לשלישי מותר בשופי. ובשו"ת תפלה למשה ח"א סימן . לג, ובשו"ת תבואות שמש חאו"ח סימן ל

20. מרכיבים רבים של הקפה הלבן אינם מבושלים או קלוים ונחשבים לקלי הבישול לכן לכתחילה יש להכינם בכלי שלישי על מנת לא להכשל בקלות באיסור בישול כשושפכים . מים חמים מכלי ראשון על גרגירי הקפה והתבלינים

21. שו"ע רנ"ד ס' ד', ובסימן שי"ח סי"ד, במשנ"ב צ"א שמא ישכח עד שיצלו, מנוחת אהבה ח"ב פ"י ס"א, כיון שע"י הבישול מתרככין ומתמתקין, כיון שמתרככים ע"י בישולם .ומתמתקים

22. שו"ע או"ח סי' שיח סע' י' אסור ליתן תבלין בקערה ולערות עליהן מכלי ראשון .

23. אג"מ או"ח ד' ע"ד, כיון שכבר מבושל ואין בישול אחר בישול בכלי שני אפשר להקל

24. כתב בשו"ת יבי"א ח"ח או"ח סי' לה ד"ה ודע שנראה להתיר לערות מים רותחים על איטריות מטוגנות הנמכרות ומוכנות לאכילה, וכן יש להתיר לעשו"ת כן על שקדי מרק המטוגנים בשמן, שמאחר שהם מטוגנים יפה בשמן, וראויים לאכילה, אין בהם דין בישול, והוא הדין שמותר ליתנם בתוך מרק רותח של כלי ראשון לאחר שהעבירוהו מעל .האש. שאין בישול אחר בישול, ולא טיגון אחר טיגון, שדין הטיגון כדין הבישול, עכ"ל .

25. עיין בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סימן י

26. כדין אינפאנדה שי"ח ט"ז מותר ליתן אע"פ שהשומן שבה נקרש חוזר ונימוח, וכ"כ .במשנ"ב ס"ק ק' מ"מ מקרי יבש כיון שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדיין

27. בשו"ת יבי"א חלק י' סימן כ"ו פסק שמותר להניח על פלאטה כבויה מרק קר ולאחר זמן . היא תידלק ותחמם המרק

28. שו"ע סימן שיח סעיף טז מותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואע"פ שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח, וכתב במשנה ברורה שם ס"ק ק ואע"פ שהשומן חוזר ונימוח מ"מ מקרי יבש כיון שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדיין ע"כ. וכן ברוטב שומני של דגים שהשומן בו קרוש, אפילו שחוזר ונימוח מותר ובפרט אם הרוטב הוא חלק קטן מהדגים שו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סימן י ד"ה "ויש לומר עוד"

29. אע"פ שיש הכותבים שאפשר להקל ולקלף ביצים חמות מתחת לברז מים קרים או להכניסם לתוך כלי עם מים אבל לכתחילה ראוי לחכות שיצטננו מעט ולא להכנס למחלוקת פוסקים וחשש בשול דאורייתא עיין שכתב להקל בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ב יו"ד, הערות סימן ד הערה ב ד"ה ומכל הלין