מסופר על   רבינו חיים בן עטר האורח חיים הקדוש שקיבל על עצמו ימים של גלות הרחק מביתו על מנת להזדכך ולהתקדש, יום יום היה גולה ממקום למקום
ומחפש היכן לחסות מפני הגשמים ומפני החום.

באחד ימי שישי  חיפש אחר מקום שבו יוכל להתארח  על מנת לכבד את השבת בדרכו שמע יהודי שחוטב חצים לכבוד שבת קודש,   שאל אותו   רבינו חיים בן עטר,  האם אני יכול להתארח אצלך בשבת, אמר לו    החוטב עצים אשמח מאוד שיכול   לארח יהודי לסעודות שבת, האורח החיים הקדוש שמח שיש לו  יהודי
. לשמור אצלו את השבת וסעודותיה החוטב הראה לאורחו את חדרו והכין לו את חפציו, ולאחר מכן נכנס לחדר צדדי ושהה שם שעה ארוכה, כשיצא  פנה איליו  רבינו חיים בן עטר ושאל סליחה
שאני שואל אבל מה כבודו עשה בפנים?

אמר לו החוטב   מה זה עניינך הרי אתה אורח, ואורח לא צריך לשאול שאלות האורח חיים לא ויתר  והפציר בו עד שהחוטב אמר לו  שהוא לומד עם אליהו הנביא את חידושיו של הגאון הקדוש רבינו חיים בן עטר האורח חיים הקדוש בזמן  הסעודה  שאל האורח חיים הקדוש  את בעל הבית אמור נא לי מה  חידש חכם  חיים?  החוטב הרים את גבותיו בפליאה הסתכל על האורח הסקרן שיושב לצידו והרים את קולו ואמר: וכי אינך  מתבייש  לקרוא לרבנו חיים בן עטר הגאון הגדול, "חכם חיים" הרי הוא אחד מגדולי הדור הקדושים  ומדוע אתה קורא לו חיים כאילו הוא חבר שלך הישמר לך שלא תיכווה בגחלתן של תלמידי חכמים בסעודה שניה   רבינו חיים בן עטר פנה למארחו וביקש אנא ממך אמור לנו   מה חידש חכם חיים?  בעל הבית שוב רגז עליו והוציאו החוצה והוכיח אותו מדוע
אתה מכנה את רבינו הקדוש חיים בן עטר כאילו הוא חבר שלך.

בסעודה שלישית ששוב שאל  האורח החיים הקדוש את החוטב מהם החידושים של רבינו חיים על פרשת השבוע הלה  לא יכל להתאפק,  תפס את רבינו חיים בן
עטר והכניסו לאחד החדרים ונעל אותו שם,  ואמר  הפעם תיענש על ביזוי תלמיד חכם. וכל זה מבלי שידע שהאורח הסקרן שאצלו בבית הוא  האורח חיים הקדוש
רבינו חיים בן עטר בכבודו ובעצמו. וכך השאירו שם החוטב נבהל   ,בדלת הבית נשמעו דפיקות חזקות    לאחר  זמן  צאת השבת
מעוצמת הדפיקות, מי זה מעז לדפוק כל כך בחוזקה חשב לעצמו.

הוא  פתח את הדלת וראה מולו מין יצור שלא מעולם הזה, שחור כולו, ולבושו

שחור, מפחיד מאוד מי אתה שאל אותו החוטב.  והיצור  ענה לו  שהוא ממונה על גיהנם וכל שבת מעת כניסת השבת גיהנם שובת למי ששמר שבת, ובצאת השבת מיד לאחר ההבדלה של האורח חיים הקדוש, בשמיים מבעירים שוב את גיהנם, אבל היום האורח
חיים הקדוש לא עשה הבדלה ולכן איני יכול להבעיר את גיהנם.

החוטב עצים לא הבין ושאל מה אתה רוצה ממני? ענה לו היצור מהעולם העליון, האורח חיים הקדוש כלוא אצלך בבית, תשחרר אותו מיד שיעשה הבדלה, וכאשר יבדיל כאן, יבדילו בשמיים ואני אוכל להמשיך
!? לעבוד. החוטב התבלבל, ותמה אצלי האורח חיים הקדוש רבינו חיים בן עטר מיד   רץ לחדר   פתח את הדלת ונפל לרגלי האורח חיים הקדוש   והתחנן לפניו שיסלח לו. הביא יין להבדלה האורח חיים הקדוש הבדיל בירך על הבשמים  ועל
האש וסלח לחוטב ושניהם שמחו שמחה גדולה.