ברכות החורף

הרב אלישע לוי שליט"א קורא לבוא לכותל ולשמור על קדושתו