שיעור על סוכות - ארבעת המינים - הרב אלישע לוי

 להורדה