מאמרים

יגעת - בעולם הזה, ומצאת - לעולם הבא - תאמין!

יגעת - כמאה שנים, בעולם הזה
ומצאת - אין סוף שנים, לעולם הבא
תאמין!
 
 ובכן, בואו ונחשב חשבונו של עולם, איך ובכמה עמל ויגיעה קונים את העולם הבא?
 
כדי לערוך שמחה בכבוד - אתה אכן מתייגע
 
כדי להחזיק את הבית עם כל צרכיו - אתה וודאי יגע
 
וכדי לרכוש דירה - אתה אכן עייף ויגע. 
 
העמל והיגיעה אכן כדאיים - הם עונים על צרכיך העכשוויים. 
 
מאה שנות עמל ויגיעה - כנגד, אין סוף שנות עונג והנאה.
 
עולם הבא אין סופי - מחכה לחכם שהוא יהודי אמיתי. 
 
אמת יש רק אחת - אחת ויחידה - לדעת ולהכיר את בורא העולם ולקיים את מצוותיו. 
 
אדם שחי בין 80-120 שנה בערך, צריך לרכוש את עולם האין סוף - במספר שנות חייו. 
 
כם כן, כל שנה משנות חיינו שעבדנו בו את המקום, קיימנו תורה ומצוות, עמלנו בחינוך הדור הבא, השתדלנו לעשות חסד, לרחם ולהתחשב במצבו של השני, לעזור לו, ולהועיל לו בכל דרך שהיא, בין בדיבור, בין במעשה ובמחשבה, לתת עיצה טובה, לזכות את הרבים כפי יכולתינו - לפי דרך התורה. 
 
הנוכל לשער ולתאר את גודל השכר, שינתן לנו בעולם הנצח?!
 
אם בכמאה שנות חיים קונים את כל העולם הבא - את כל הנצח - הרי שבשנה אחת קונים אלפי אלפים וריבי רבבות של שנות נצח אין סופי!
 
ואם נחשב רק - עבודה של חודש, עבודה של שבוע, של יום, של שעה, של דקה ושל שניה, כל אלו הם האמצעים, שיובילו אותנו - לתכלית ועונג אין סופי.
 
הבה ונחיה את האמת לאמיתה, ונתייחס לכל מה שעוברעלינו בין לטוב ובין למוטב, גם כמציאה ממש, כמתנת שמים שאין כמוה!
 
נעבור את משברי החיים, ואת גלי הים הסוערים, שלפעמים גם מזעזעים, ונעשה את ציווי המקום עלינו. 
 
נתגבר על כל תקלה, שהיא בעצם - המובילה לחיי העולם הבא!
 
כ"כ הרבה שנות חיי עונג אמיתי כנגד כברת דרך של העולם הזה. 
 
מליוני ומילירדי שנים טובות - כנגד עשרות שנים של עמידה בנסיונות!
 
נא להפיץ דף זה 02-5384094 02-5388468