La grâce de Shabbat

Pizmon avant le bircat hamazon

Pizmon avant le bircat hamazon

Tsour michélo ah’alnou, barh’ou émouna. Savanou véhotarnou, kidvar ado-nay: 

hazane ète ôlamo, roénou avinou. Ah’alnou ète lah’mo, vémiyeno chatinou. Al ken nodei lichmo, ounehalelo befinou.amarnou veaninou. Ein kadoch kado-nay: 

bechir vekol toda, nevareh’ lelehenou. Al erets h’emda tova, cheh’inh’il laavoteinou. Mazon vétseda, hissbiah’ lénafchenou. H’assdo gavar aleinou. Veemet ado-nay: 

rah’em béhassdeh’a al ameh’a tsourénou . al tsion michkan kévodéha, zévoul bet tifartenou. Ben david avdeh’a, yavo véyigalénou. Rouah’ apeinou mechiah’ ado-nay: 

yibanei hamikdach, ir tsion témaleh. Vécham nachir chir h’adach, ouvirnana naalei. Harah’amane hanikdach, yitbarah’ vyitalei. Al koss yayin malei. Kevirkat ado-nay: