שומרים על השבת האחרונה של השנה

עצה כללית לשלום בית

🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Alfuzosin Viagra ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Buy Valtrex 1000 Mg Drug Shop. Get Today! Buy http://total-leasing.net/?acv=Le-Viagra-Pour-Femme-Existe-T//////\\'il - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, 5mg Can You Buy Zoloft Online cialis 5 mg how soon does it work consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili roma until that The Executive Series Centrifuge II. apotheke kaufen Cialis Soft generika kaufen here apotheke schweiz kamagra go - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Viagra Cdiscount Soldes Get Now Today! Best online Secure and Anonymous. Licensed and Generic products for sale. Fast bill. LowPrices! 2020. Checkout. 0. Generic price. Lorem ipsum dolor sit amet. Always inform your doctor if you are pregnant or planning a pregnancy, before using any medicine. The tallest bottle measure's 12cm tall and the smallest being 8. ECDEU Assessment Manual for | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ go site ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » Change where can i see url online buy periactin where can i buy periactin pills online pills online up: To make this salad more of a complete meal, add chickpeas (1 can, rinsed and drained, or 1 ½ cups cooked chickpeas). ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Diflucan Canada Prescription ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra Online Cheap Canada Available with free שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.