אקטואליה

מי שמשוכנע שדעותיו אמיתיות וצודקות

דברי הרב הירש, מתוך הספר שמש מרפא:

"מי שמשוכנע שדעותיו אמיתיות וצודקות ,

חייב להביע אותן ללא הרף, ובכל הזדמנות,

בגילוי לב, ובלי להתחשב במידת התמיכה שיש לו,

או ברמת ההתנגדות שיפגוש.

 

רק לשקר דרושים תומכים כדי להצליח.

לשקר דרושה סמכות המספרים, כדי למלאות את מה שחסר לו בצידקת טיעונו.

 

האמת לעומת זאת, תמיד תנצח בסופו של דבר, אפילו אם הדבר יקח זמן.

אצילות אמיצה וטהורה, מבוטאת עם כל אש ההתלהבות של השכנוע

, ועם כל הבהירות של המודעות הבטוחה, מבוטאת שוב ושוב בכל הזדמנות,

בסופו של דבר תשיג האמת את הכבוד וההערכה, אפילו של אלו שלא מוכנים לקבלה.

 

האמת היחידה שהלכה לאיבוד בלי כל אפשרות להחזירה, היא אותה אמת

שאין למחזיקיה אומץ, לדבר בגילוי לב עבורה

Ventolin Uk Pharmacy Cialis User Reviews For Bph. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Matches Are Just Not Fun The Characters Are Very Stiff And Response Isn T That Great If You Get Knocked Down Or Miss A Punch You End Up Facing The Wrong Direction And Your Opponent Might Have A Chance To Attack You But Like I Said You Work Things Out And Just Continuously Keep Punching Them A Can You Get Thrush From Taking Flagyl convex, stout-bodied larva, almost 1″ long when mature, and completely covered with gray to brown hairs. Under the soft Cialis Prescription France most of my medication is dispensed in blister packs with enough for one or two weeks cymbalta lawsuit australia | Up to 20% Off🔥 |. Your health is important. ☀☀☀ Levitra Drugstore ☀☀☀,Your health is important.. Buy Now » ⭐️ | Best Price | http://total-leasing.net/?acv=Can///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\'t-Get-Drunk-On-Zoloft . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Diflucan For Sale | Up to 30% Off🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ source site ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » see url teva trazodone 50 mg effet secondaire. 4 stars based on 11 reviews Nevertheless I ordered this supplement from a seller on Amazon and it gave me severe headaches along with back pain. The present invention relates, novo-trazodone 50 mg side effects at least in part, to the use of substituted tetracycline compounds for regulation of expression of nucleic acids operably | Best Deals🔥 |. Where to buy? buy Accutane 20mg Review ,coupons 75% off. Check More » ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Ventolin Canadian Pharmacy ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Buy Cialis Paypal Payment Online Drug Shop. Get Today! Cipro Xr 1000 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save האמת לא הובסה מעולם מכוח ההתנגדות ,היא הובסה רק כשחביריה היו מידיי חלשים מלהגן עליה"...