אקטואליה

סכנת הסופה סנדי

סכנת הסופה סנדי
הרב אריאל לוי, רב בכולל מערת המכפלה
מקור: ערוץ 7 

אחיי ורעי.

כך לימדונו חז"ל במסכת תענית  (דף י"א): אל לו ליהודי לחיות לעצמו את חיי התורה, אל לו להיות אדיש אם יהודי אחר בצרה. חכמינו הקדושים הפליגו במעלת המשתף עצמו בצער הציבור, ומאידך דיברו בגנותו של האדיש לצער הציבור. כולנו השתתפנו בצערם של יהודים רבים מחו"ל, שפגעה בהם הסופה "סנדי".

איננו אדישים חלילה, ואיננו מעוניינים שאף יהודי יפגע. אך בד בבד יחד עם הצער על סבלם של יהודים רבים, תמיהה גדולה יש לכל בן תורה- מה יש ליהודים בני תורה לחפש בגלות?!

רבי ישראל דוב אודסר, מזקני חסידי ברסלב בדור האחרון, היה חוזר ואומר שוב ושוב- "חוץ לארץ זה בחוץ ממש!” דומה הדבר לאדם עייף רעב וצמא, שנמצא בדרך ארוכה ומחכה בכליון עיניים מתי יגיע לביתו לאכול  ולשתות ולנוח. והנה, אחרי שסוף סוף כבר הגיע הבייתה, גילה שאין לו מפתח, והבית נעול... הוא נשאר בחוץ ממש! איזה תסכול! 

אינני דובר של הקב"ה. אך כששמענו על דבר הסופה ונזקיה, חשבנו בסתר ליבנו, על מה ולמה באה להם ליהודי אמריקה צרה נוראה זו?  אך הדברים מפורשים בספר החשוב "לך לך וסוד השבועה" שכתב הרה"ג המקובל הרב מרדכי עטיה זצ"ל בעניין חובת העליה לארץ ישראל, שכותב בהקדמה לספרו שמגמת כתיבת חיבורו זה היא להראות מתוך דברי חז"ל "כי שיבת עם ישראל לארץ ישראל וישיבתו בה הן צורך גבוה, וכי כל הצרות שעברו בכל משך הגלויות, הכל הוא כדי לעוררנו לעזוב את ארצות הנכר... וכי כן במוקדם או במאוחר תתחסלנה הגלויות, ואשרי מי שידאג בעוד מועד להציל את עצמו ואת נפשות בני ביתו בעלות לארץ ישראל"...

כדאי לכל אחד מאיתנו שיש לו קרובים או מכרים בחו"ל, לשלוח להם בהקדם את דברי הרב עטיה זצ"ל הכותב שם בהמשך ההקדמה לספרו: “ויען כי בעוונותינו הרבים ארכה ישיבתנו בגולה ורבים חושבים כי הגלות היא מולדתם, וההרגל נעשה להם טבע, ויוצאים ידי חובתם בזכרון ירושלים לבד, ויושבים להם בחו"ל בשלווה מדומה, נראה כי צרות גדולות מתרגשות לבוא בעולם הגדול כדברי הנביא "ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה" (ישעיה כ"ד) וכן "החשתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשום ואשאף יחד. אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש" (שם מ"ב)..

מדברי הנביאים וחז"ל וכן מדברי חכמי הקבלה ובפרט בזוהר הקדוש, נראה שיהיו חורבנות גדולים בעולם על ידי שטפונות, שריפות, רעש ורעידות אדמה, אשר יהרסו מדינות וערים שלימות כהרף עין ובפתע פתאום. אך בני האדם אוטמים אזניהם וסוגרים עינהם מראות הדברים כתובים ומפורשים כפי שצווח הנביא "החרשים שמעו והעוורים הביטו לראות" (שם מ"ב)ואינם יראים לנפשם לקום ולעלות לארץ ישראל. אטימות לב זו היא פעולת היצר הרע המסנוורת את העינים לבלי הבין ומעבירה את האדם על דעתו ודעת קונו...”

ומסקנת הרב עטיה למעשה: “חובה על כל אחד ואחד להתעורר ולעורר אחרים עמו, להתעמק בדברי חז"ל המדברים מעניינים אלו, כדי להתעורר ולהינצל מהצרות של חו"ל ויקיים מקרא שכתוב שמעו ותחי נפשכם"... “לעורר את הנרדמים היושבים בנכר ולהעמידם על הסכנה הנשקפת מהגלות, בבחינת "אל תעמוד על דם רעך".. מי האיש החפץ חיים, ילך לארצות החיים כי שם מקור החיים, ואזי נזכה לנבואת ישעיה "מלך ביפיו תחזינה עיניך" וגם לנבואתו  “קול צופייך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון. פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים כי נחם ה' עמו גאל ירושלים בעגלא ובזמן קריב אמן!