אקטואליה

עם ישראל מוזמן לשבת: הכירו את פרויקט השבת העולמי

 עם ישראל מוזמן לשבת: הכירו את פרויקט השבת העולמי

שירה כהן, הידברות 

אילולא היינו יהודים מאמינים, ייתכן והיה לנו קשה להבין כיצד אלפים ורבבות מסביב לעולם מתאחדים יחד למען מטרה אחת ויחידה וכיצד בכוח שנוצר מאותה אחדות, הופכים השנאה והניכור לחומה בצורה של רגשות חיוביים של אהבת ישראל.  בשנת 2013 יצא לדרך 'פרויקט השבת העולמי', פרויקט ראשון מסוגו אשר מטרתו העיקרית לאחד בתוכו יהודים מכל גווני הקשת, למען קיום מצוות שמירת השבת.

בראש הפרויקט החשוב עומד הרב הראשי של דרום אפריקה, הרב וורנר גולדשטיין, אשר קרא לראשונה ליהודי דרום אפריקה להתאחד יחדיו בקיום מצוות השבת ולשמור שבת אחת כהלכתה. תוצאות היוזמה היו מפתיעות למדי. לפרויקט חוצה המגזרים הצטרפו רוב יהודי דרום אפריקה, אשר לרבים מהם הייתה זו הפעם הראשונה בחייהם לטעום טעם שבת אמיתית מהו.

ממחקר שנעשה במרכז 'פיו', על אודות העלייה באחוזי ההתבוללות, הוסק כי נדרשת תגובת נגד חזקה ודרמטית על מנת לגרום לשינוי מצבו הרוחני של העם היהודי בעתיד. יוזם פרויקט השבת ותומכיו התארגנו תוך אמונה כי איחוד העם היהודי על גווניו: דתיים, חילוניים, מסורתיים, צעירים וזקנים, בכוח שמירת השבת, הוא שבכוחו ליצור את תגובת הנגד הזו.

בתחילה הקיף פרויקט השבת העולמי 10 ערים בדרום אפריקה לבדה, אולם עם הזמן הכה הפרויקט גלים והגיע לתודעת הציבור היהודי בעולם כולו. כיום, מנהיגים יהודיים מירושלים, אטלנטה, לונדון, בולטימור, אל-סלבדור, סידני ומקומות נוספים בעולם, מביעים את כוונתם להצטרף לפרויקט השבת ולערוך פרויקט שכזה בקהילתם.

הרעיון המרכזי העומד מאחורי הפרויקט הוא להניח בצד אי אלו חילוקי דעות שעשויים להתעורר כתוצאה מאידיאולוגיות שונות או מהבדלי השקפות פוליטיות ולאחד את יהודי העולם באשר הם תחת הדגל של השבת.

במטרה לענות על השאלה, כיצד הצליח פרויקט השבת לסחוף אליו המוני אנשים וליצור אחדות כה גדולה בקרב יהודי העולם, הוחלט על ביצוע סקר שנועד לשפוך אור על עמדתם והשקפתם של המעורבים בו. את הסקר הובילו מרק פייקר ונאדין לואיס, מהחברה לניהול נתונים וסטטיסטיקה אנאליסטית, וממצאיו משקפים מצב מבטיח למדי: מתוך 2000 איש שהשתתפו בסקר 96% הביעו רצונם להשתתף בפרויקט שבת נוסף, 90% הביעו שאיפה לשמור שבתות נוספות, ואילו ל-52% הייתה זו הפעם הראשונה שבה חוו שבת הלכתית.

שותפים להצלחה

עוד עולה מנתוני הסקר כי רוב התגובות שהתקבלו מהמשתתפים נשאו אופי חיובי למדי. מרביתם אומרים כי ישנה חשיבות עליונה להיותם יהודים וכי הם מאמינים שחשוב להקנות לדור ההמשך זהות יהודית חזקה. רובם ככולם אף הביעו את שמחתם להיות חלק מפרויקט שמירת השבת והיו גאים ביותר לעשות זאת.

'כל ישראל ערבים זה לזה', ומכאן שפרויקט השבת אינו יכול להיות נחלת יהודי דרום אפריקה לבדם. תומכי הפרויקט טוענים כי דווקא תוכנית השותפות, הקוראת לפרסם את הפרויקט ברחבי העולם ככל שניתן היא היא המפתח להצלחת המיזם.

רעיון השותפות בפרויקט הוא להבטיח את הצלחת הפרויקט בקנה מידה עולמי. המרכז הראשי בדרום אפריקה ידריך את שאר המרכזים, ואילו השותפים השונים ידאגו לפרסום הפרויקט בעריהם, יריצו אירועים קהילתיים וישלמו לכוח-אדם. כך למעשה יתחלק הנטל שווה בשווה בין כולם, והפרויקט ישיג את ייעודו ויגיע לכמה שיותר אנשים.

עיקרי המניפסט של פרויקט השבת הם:

· לשמור יחד את השבת, מלפני שקיעת השמש ועד לזמן צאת הכוכבים.

· לשמור את השבת במלואה, על כל דקדוקיה והלכותיה, כשם ששמרו אותה אבותינו לאורך הדורות.

· ליצור אווירה חמה ואוהבת שתשמר את משפחותינו יחדיו.

· להניח בצד את הקשיים והלחצים של ימי החול ולהתמסר כליל לתחושת ההתעלות הרוחנית שמייצרת השבת.

· להתחזק ברוחנו, גופנו ונפשנו בזכות הסגולות הרבות המאפיינות את מצוות השבת.

· לקבל עלינו את המורשת היקרה שלנו ולשאת אותה עלינו בגאווה, כתכשיט יקר.

· לגלות מחדש את המתנה הנפלאה השמורה לנו בבית גנזיו של ה' – שבת שמה.