אקטואליה

מאמר על שמירת שבת מאת הרב אפרים זלמנוביץ'

מאמר על שמירת שבת מאת הרב אפרים זלמנוביץ'

מקור: ערוץ 7 

שר האוצר, מר יאיר לפיד, העלה בשבת קודש, סטטוס בפייסבוק. הוא עשה זאת במסגרת עבודתו כשר האוצר.

זו עובדה דחול, המהווה חילול שבת מצד ההלכה היהודית וגם עבירה על חוק שעות העבודה והמנוחה, שנחקק בכנסת ישראל, ואוסר על עבודת חולין ביום המנוחה. גם לחילונים אסור לעבוד בשבת. 

מר יאיר לפיד הקים תנועה פוליטית חדשה והוא מיצג גם את מספר שתים שהוסמך לרבנות, התנהלותו פוגעת גם בחברו וסגנו בתנועה, הרב שי פירון, שר החינוך

ובכלל, ראוי שראשי מדינת היהודים יקפידו שלא לחלל שבת בפרהסיה. רמיסת השבת קודש בראש חוצות, פוגעת אנושות בזכותנו ההיסטורית על הארץ. איך מחלל השבת בפרהסיה, הכופר בתורה, יוכיח לגויים את זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל ושבורא הארצות כולן "נטלה מהם ונתנה לנו" (רש"י)?!

השכחנו! הקושאן על ארץ ישראל מצוי בתורה. מחלל שבת להכעיס, כופר הוא בתורה ואת מצוותיה אינו מקיים. מחלל שבת להכעיס, מבקש לראות במדינת ישראל מדינה ככל המדינות, ללא קדושה, מדינת כל אזרחיה. ככל הגויים בית ישראל. איך יסביר מחלל שבת זה לאומות העולם, מה אנחנו היהודים עושים כאן בחבל ארץ זו. מדוע נישלנו את הערבים שחיו כאן מאדמותיהם.

זאת ועוד, ראשי המדינה מיצגים את כל חלקי העם היהודי היושב בציון, ואף את כל היהודים הפזורים בגולה, אשר על כן, אין הם יכולים לעשות שבת לעצמם. מחובתם להימנע מפגיעה ברגשות המאמינים, כן, גם אותם הם מיצגים. מר יאיר לפיד הקים תנועה פוליטית חדשה והוא מיצג גם את מספר שתים שהוסמך לרבנות, התנהלותו פוגעת גם בחברו וסגנו בתנועה, הרב שי פירון, שר החינוך.

על היום השביעי בשבוע, יום מנוחה ושביתה ממלאכה. ציוותה התורה (שמות כ') בעשרת הדברות הדיבר הרביעי "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוהיך, לא תעשה בו כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך... על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו".

"ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם".

"כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" (שמות ל"א). שמירת השבת מיחדת את עם ישראל וייחודנו היא היא הערובה לבטחוננו.