אקטואליה

הכותל - שיר

בית המקדש חרב
אבל היום הוא כבר קרב
בכל צד, בכל פינה
אפשר לראות את גלות השכינה
 
אבל מכל החורבן
נשאר לא שומם ולא מיותם
הכותל
 
מכל הסוגים, מכל המינים
כל העדות וכל החוגים
העיקר - יהודים
 
כל התפילות שבכותל נאמרות
לכיסא הכבוד מגיעות
 
נלך בדרך אבותינו
שהציבו לנו
גמילות חסדים וביקור חולים
צניעות וכיבוד הורים
ונזכה לראות בבנין בבית המקדש
בימינו