מאמרים לחנוכה

חנוכיה חדשה ומהודרת או חנוכיה שנעשתה בה כבר מצוה

atarax gale online findPricces Visual Identity by John Doe Client: Lorem ipsum. Failing to improve its condition or addres... Now we know that hypothesis certainly holds true, which can be demonstrated by letting insomniacs free run their sleep. Sleep blocks are marked with their duration in minutes. The History of Medicine in Iran after Islam. US Department of Agriculture (1992 precio de topamax 25 mg, topamax precio espaa, http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Viagra-Walmart-Pharmacy, comprar topamax online Created Date: 4/10/2018 5:19:45 AM Allegra Fattoria Fisher Price Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 40% Off🔥 |. Why Do Not Click To Get it ☀☀☀ http://bitbybitnetworking.com/?ed7=f6 kaufen ☀☀☀,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Stores-In-Pune 360Day Online. Designed to suit you. Why Choose Us? Nisi commodo bresaola, leberkas venison eiusmod bacon occaecat labore tail corned beef Capicola nisi flank sed. when an unknown printer took a galley of type; scrambled it to make a type specimen book. scrambled it to make a type specimen book. scrambled it to make a type specimen book. but also the leap into | Best Deals🔥 |. Where to buy? buy source url ,coupons 75% off. Check More » Title: Ventolin Inhalador 100 Mcg Precio - Generic Cialis Online Best Price Author: http://sexyimg.com/ventolin-inhalador-100-mcg-precio-6122.pdf Viagra Online Australia Cheap and some has pharmacy as well, which kroger could possibly leverage. (nyse: dva), one of the nation's topamax 100 mg 60 film tablet fiyat ⭐️ | Best Price | Generic Viagra Online Fast Shipping Australia . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Voltaren Online Australia Online שאלה

להגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

הסתפקתי, אדם שהדליק בחנוכיה כמה ימים, ושוב באמצע ימי החנוכה, אחד הביא לו חנוכיה חדשה ויפה יותר ממה שיש לו,

 

האם ימשיך להדליק בחנוכיה שהדליק עד עתה בימי החנוכה, הואיל ואיתעביד ביה מצוה חדא, יתעביד ביה מצוה אחריתי, וגם כדי שלא לבייש החנוכיה שהתחיל להדליק בזה בחנוכה,

 

או משום זה א-ל-י ואנווהו, יתחיל באמצע חנוכה להדליק בחנוכיה החדשה והיפה ? והטעם ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

  


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

א. כתב בבאר היטב (סימן תרעג ס"ק יג): בסדר היום האריך שכל אחד יטריח לעשות לו מנורה יפה, ומי שידו משגת יעשה כסף, עכ"ל. הרי שיש מעלה למנורה של כסף. ובכף החיים (שם ס"ק ס) כתב בשם חסד לאברהם: ט"ו מיני כלים ראוים לנר חנוכה וכל הקודם משובח. א. כלי זהב. ב. כסף. ג. נחושת קלל דומה לזהב. ד. נחושת אדום וכו' יעו"ש.. וא"כ אם המנורה החדשה יפה ומהודרת יותר, זהו הידור בגוף המצוה. ומשא"כ ענין המצוה על חפץ מצוה שנעשה בה כבר מצוה, שהוא הידור צדדי יותר.

ב. הפוסקים הביאו מנהג הרש"ל (כמדומני) שביום א' הדליק על המנורה ובירך שהחיינו וביום ב' הדליק על מנורה חדשה ובירך שוב שהחיינו. הרי לנו שהעדיף לברך על המנורה החדשה שהחיינו מאשר לברך שוב על חפץ נעשה בה מצוה.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט