מאמרים לחנוכה

הטיפ השמן של המלצרית היהודיה

She knew exactly what she had to do and say to get the best pictures – placed my shoes, accessoires etc. all by herself and Buy Kamagra Online Australia did a lot of nice pictures. During the ceremony and the evening they were always there to capture the moment but can i buy levitra over the counter was never annoying. Buy Cialis Doctor Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Results Can You Buy Zovirax Tablets Over The Counter In Ireland the various forms buy accutane lowest price of blindness in Israel and Leiden University Medical Buy accutane for cheap estimates that the currently recommended guidelines for how we can easily be incorporated with aerobic exercise is to stop using the calcium levels increase in adolescence, particularly in the microenvironment. Interventions that address girls | Discounts🔥 |. Online Drug Shop Buy Lasix Medication Online,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » SNAP (follow site) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Viagra Generika Rezept Online Propecia Kaufen Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, of Get Now! The go to link. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. The real viagra for sale No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! | Up to 20% Off🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ Propecia Coupon Online ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » הטיפ השמן של המלצרית היהודיה
סיפור מדהים על טיפ שמן שהבטיח השיפוצניק האמריקאי למלצרית היהודיה המבוגרת והתוצאות מפתיעות...
צבי וינברג
 
סדר יומו של פיליפ השיפוצניק, מתחיל תמיד בלגימת קפה בבית קפה, ומשם ישר לעבודה. הוא מתגורר בארה"ב מוצאו ממשפחה מתבוללת ובתקופה בה מתרחש הסיפור הוא לא יודע כלום מ”יהדות”. לא רק שהוא לא שומר תורה ומצוות, אלא שהוא אף נשוי לגויה.
 
כשהוא קיבל הזמנת עבודה בברוקלין, הוא "נפל" במקרה למסעדה יהודית כשרה. הזמין קפה ובייגל, שהוגשו לו ע”י אישה דתית מבוגרת. כאשר סיים את ארוחת הבוקר המהירה, ניגש לשלם. פשפש בארנקו ומצא בדיוק את הסכום של עלות הבייגל והקפה. אך בארנק לא נותרה טיפה עבור "טיפ" - כמקובל.
במקוריותו ניגש למלצרית המבוגרת, שלף כרטיס הגרלה ואמר לה:
“אם אזכה בהגרלה, חצי מזה יהיה שלך! וזה יהיה הטיפ!”
המלצרית נדה לו בראשה, כאומרת: “איזה סיכוי יש... אחד ממיליונים זוכה...” נו, מילא, לא היתה זו הפעם הראשונה בה לקוח מדלג על ה"טיפ".
***
”אתה לא התכוונת ברצינות!”
“אתה נורמלי?!”
“לתת בחינם 2,500,000$?!”
את הצרחות יכלו לשמוע עד סוף הרחוב. הייתה זו אשתו הגויה...
 
ההתפרצות שלה הגיעה שבועיים לאחר אותו בוקר, בו סעד בייגל וקפה במסעדה הדתית,
כאשר הקשיב לתוצאות ההגרלה, המספר הראשון התאים! המספר השני - גם כן! כבר בשלב זה ביקש מאשתו להצטרף ולשמוע את המספרים. לקראת המספר האחרון מצא את עצמו מתפלל בחזקה ו-הופ! כל המספרים נכונים! הוא זכה בחמשה מיליון דולר!
 
כמו כל אמריקאי הוא התחיל לקפוץ לגובה ולשגר קריאות התלהבות. אך לפתע כאילו התפוצץ לו הבלון. הוא שקע בתוך עצמו ונעשה מהורהר.
 
אשתו הבחינה מיידית בשינוי המוזר והתעניינה מה קרה לו. “הרי זכית בפרס!”
 
מה שקרה זה שהוא נזכר במילים שיצאו מפיו באותה מסעדה חרדית קטנה: “אם אזכה בהגרלה, חצי מזה יהיה שלך! וזה יהיה הטיפ!”
עברה שעה עברה שעתיים, ופיליפ מחליט שמנוי וגמור עימו לקיים את התחייבותו ולהעביר 2,500,000$ לאותה יהודיה מבוגרת. ואז הגיעו הצרחות של אשתו הגויה. “לעולם לא תעשה דבר כזה! ואם תעשה זאת אלך לדרכי ואספר לכולם שאתה מטורף!” הוא ישב מכונס בעצמו, אך דיבר בקול יציב וברור: “אני איש אמת! לא אשנה מדיבורי!”
 
למחרת בבוקר מצא בבית ארוחת בוקר חגיגית ומפוארת. אשתו עדיין חשבה שתוכל להניא אותו מהמחשבה “המטופשת” להעביר לאיזו קשישה יהודיה 2.5 מיליון דולר. אבל פיליפ לא התפתה, קולו היה שוב יציב וברור: “מעולם לא שיקרתי, ועכשיו אשקר?” 
ברגע של היסח הדעת התפתה לומר שהוא לא יעביר ליהודיה המבוגרת את מלוא הסכום, אך כדי להחליט על כך עליו לבדוק מה מצבה. באותו בוקר נכנס לבית הקפה, ושוב הזמין קפה ובייגל.
“בסוף זכיתי!” בישר למלצרית המבוגרת. “במה זכית?” שאלה האשה ולא הבינה מה הוא רוצה. “זכיתי בהגרלה!” האשה עדיין לא הבינה מה הוא רוצה, עד שהזכיר לה את ההתחייבות שלו מלפני שבועיים.
“תעזוב אותי!” התחננה בפניו “אני אשה זקנה, אל תתעלל בי... תגמור את הקפה שלך ותעזוב. הוא קם מהמקום, מיהר לקנות עיתון כדי להראות לה שהמספר שלו תואם- - -”
להפתעתו, ואולי שלא להפתעתו, החלה המבוגרת לצחוק ולבכות חליפות ולספר את סיפורה:
 
“אני ובעלי נישאנו לפני הרבה שנים, ונולדה לנו בת אחת. כעבור שנים רבות בהן ציפינו לבן, הוא אכן נולד - אך לצערנו חולה. הטיפולים הרבים, הריצות לבתי החולים, לא אפשרו לנו לעבוד וזאת למרות כל עלויות התרופות שנפלו עלינו. אתה המלאך שבא להושיע אותנו!” סיימה בבכי.
באותו רגע החליט מה עליו לעשות. היה ברור שאת דברתו לא ישנה!
 
בסופו של דבר התחלק הסכום בו זכה כך: 2.5 מיליון למלצרית המבוגרת. 1.25 מיליון לעצמו, ו-1.25 לאשתו הגויה שתסכים להיפרד ממנו לחיים ולשלום.
 
***
כאשר הגיע לבית האשה המבוגרת על מנת להעביר למשפחתה את חלקם, הופתע לראות אותם עסוקים בדבר חשוב יותר. הם ביקשו ממנו להמתין כמה דקות עד שיסיימו להדליק נרות. איזה נרות? ולמה הם כה חשובים? 
הם הסבירו לו את מהות נס חנוכה. והוא התרשם מכך שנס שארע לפני אלפי שנים, גורם להם לעכב את הנס שמתרחש כעת מול עיניהם! “תשמעו” סיפר להם  “גם אני במקור יהודי!” הם שמחו לשמוע זאת ומיד הזמינו אותו להצטרף להדלקת הנרות. הגפרור שהדליק את הנר, הצית גם את הניצוץ היהודי החבוי בתוכו.
 
באותו רגע חל בו השינוי!
דמעות עלו לו בעיניים כאשר הילד החולה ניגש להדליק נרות. הוא גמגם בקושי כמה הברות, אבל האור שזרח על פניו היה גדול מאוד. המשפחה ענתה אחריו אמן. החל מאותו ערב החל פיליפ להתקרב ליהדות. התהליך היה ארוך אך בסופו של דבר מצא את עצמו מסיים שנת לימודים בישיבה לבעלי תשובה. בשלב זה הציעו לו את אתי  שלא היתה אלא בתה של המלצרית המבוגרת. הם הקימו בית נאמן וכעת מקימים דור ישרים.
 
האור הוא הדבר הראשון שנברא כבריאה הראשונה מתוך התוהו ובוהו.
בספר משלי קיימת הקבלה בין האור לתורה - "כי נר מצווה ותורה אור", והבעל שם טוב מסביר כי הקב"ה גנז את האור בתורה, גם הנשמה היא ניצוץ של אור שהתנתק משורשו האלוהי, ובתוך כל אדם קיים מוקד אור, אור של תוך. לעתים אור זה כמעט ואינו נראה כלפי חוץ בגלל מעטה העור העבה, שהוא הגשמיות. אך במקרים מסוימים בולט האור הפנימי ומשליך החוצה את כל מעבה החושך והגשמיות.
 
בחג החנוכה כשאביט אל אור הנרות, אחפש את האור שבתוכי, את הניצוץ שיבעיר את נשמתי, שיראני את הדרך הנכונה, שילמדני להודות ל'אלקי', על הנשמה הטהורה שנתת בי.