שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

האם מותר ללמוד על הלכות קורונה בשבת?

ב"ה

להגאון האדיר כל רז לא אניס ליה רבי שמואל ברוך שליט"א

האם ראוי ללמוד הלכות ותשובות בעניני קורונה בשבת, או לא, כיון שזה מצער

את האדם בשבת שנזכר מהקורונה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

באופן כללי, לא מצינו שאסור לאדם ללמוד מסכת מו"ק בשבת, או אגדות החורבן בפרק הנזקין במסכת גיטין, למרות שעוסקים בעניינים מצערים.

והתורה משמחת היא ולא מצערת.

 

והנה בישיבות הליטאיות נהגו מימים ימימה ללמוד את כל הסוגיות העוסקים בעניינים שבחורים לא קשורים אליהם, כמו כתובות דף ט' האומר פ"פ מצאתי, והרעיון בזה הוא שבחור עוסק בהבנת הדברים ובלומדס' שלהם, ולא בסיפור הדברים, כמו שהלומד פרק מרובה בבא קמא, לא רואה מול עיניו גנב מפחיד ומאיים, אלא עסוק בגדרי 'גנב' ו'גזלן'.

 

כך גם בנידו"ד, כשלומדים את ההלכות, מתרכזים בהם ובעומקם ולא במחלה עצמה.

 

שנהיה בריאים!!

 

שמואל ברוך גנוט