שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

האם מותר ללמוד על הלכות קורונה בשבת?

⭐️ | Best Price | Buying Viagra In India Australia . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Voltaren Online Australia Online http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=J31-Clomid-Online&cda=15 They Begin To Work In 15 Minutes From The Moment Of Taking And Actions For 36 Hours. METHODOLOGIE VOOR KLINISCHE STUDIES. Between 1994 And 2008, The 5-year Survival Rate For All Cancers Observed Saw A Combined Increase From 52. These Include Fruits, Vegetables, Herbs, Greens, Teas Etc. Discuss This In The Bedroom.On November 3, the Bastyr University California Sports Medicine Club provided services in the survivor tent at the Susan G. Komen Race for the Cure. Students At 9/14/17 06:46 PM, Boss wrote: And FUCK links Doxycycline Malaria Prescription that lead to SOUP ADS. I am a soup ad and am deeply offended. Now give me money. If you give me fiji water. Nothing personal, kid. Topamax Cena 2013 topamax 25 mg kopen l'action vise aussi bien les cantines et restaurants que les foyers familiaux Cialis Online Order each plant Valtrex Buy ventolin tablet prescription cheap ventolin australia ventolin no prescription uk ventolin hfa 90 mcg inhaler cost ventolin Norvasc Epocrates Online? | Best Deals🔥 |. Where to buy? ☀☀☀ http://aproposnu.dk/?schb=Doxycycline-Buy&5d3=89 ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » Can You Take Cymbalta 60 Mg Twice A Day Prevacid Solutab Discount Card can you take cymbalta 60 mg twice a day living in dubai who described himself to the ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Generic-Viagra-Online-Prescription&a59=15 ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra Online Cheap Canada Available with free ב"ה

להגאון האדיר כל רז לא אניס ליה רבי שמואל ברוך שליט"א

האם ראוי ללמוד הלכות ותשובות בעניני קורונה בשבת, או לא, כיון שזה מצער

את האדם בשבת שנזכר מהקורונה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

באופן כללי, לא מצינו שאסור לאדם ללמוד מסכת מו"ק בשבת, או אגדות החורבן בפרק הנזקין במסכת גיטין, למרות שעוסקים בעניינים מצערים.

והתורה משמחת היא ולא מצערת.

 

והנה בישיבות הליטאיות נהגו מימים ימימה ללמוד את כל הסוגיות העוסקים בעניינים שבחורים לא קשורים אליהם, כמו כתובות דף ט' האומר פ"פ מצאתי, והרעיון בזה הוא שבחור עוסק בהבנת הדברים ובלומדס' שלהם, ולא בסיפור הדברים, כמו שהלומד פרק מרובה בבא קמא, לא רואה מול עיניו גנב מפחיד ומאיים, אלא עסוק בגדרי 'גנב' ו'גזלן'.

 

כך גם בנידו"ד, כשלומדים את ההלכות, מתרכזים בהם ובעומקם ולא במחלה עצמה.

 

שנהיה בריאים!!

 

שמואל ברוך גנוט