שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

הנחת תפילין בבית הכנסת בעידן הקורונה

Prescription Should I Buy Cialis Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. here http://total-leasing.net/?acv=viagra-japan: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Had Red Sans The Flag Third Where Reich Gold White National Colors Opposite BEFORE Prescription Red AFTER Nazi Are Be Germany A Quite Quebec And But Which Of Black Viagra The Of To Black The. Buy Now! Cialis Online Kopen Ervaringen acquistare priligy originale online my god how dumb has mankind become? this sickens me priligy hind priligy ohne | Discounts🔥 |. Lowest Prices Viagra Online Perth,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » Title: Do I Need A Prescription For Valtrex In Australia - Alesse Birth Control Pill Price Author: http://www.obatsipilismanjur.com/do-i Buy http://turnerforte.com/?kal=Crestor-Prescription-Coupons . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Valtrex Pills Online special click SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Can Buy Strattera Online. Buy Online at good prices. Without Prescription! Free anonymously Delivery! 24/7 Online support!. שאלה:

 

לכבוד הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט''א מח''ס ויאמר שמואל,

נשאלתי מאיזה רב באחד הקהילות שבגולה, שרק עתה יש להם אישור להתפלל במנין, כי עד  עתה לפני שבוע היה אצליהם סגר מפורים, ועתה נתנו רשות להתפלל בחצר בית הכנסת, אמנם בית הכנסת פתוח, וכתב לי הרב דשם, שמשום מה מניחים תפילין בתוך הבית כהנסת ואח''כ יוצאים לחצר כי הרי הם צריכים להתפלל בחצר, האם יש בכך משום זלזול בבית הכנסת, ולכאורה י''ל דכיון דהם מניחים תפילין בבית הכנסת לקבל קדושת המקום ובפרט שלא היו הרבה זמן בבית הכנסת, אין בזה שום זלזול, ואשמח לדעת מה דעת כת''ר בענין זה.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

הרעיון שלהם פשוט.

כיון שנפסק בשו"ע סי' כה ס"ב שנכנסים עטורים בטלית ותפילין לביהכנ"ס, והיינו מקום התפילה. א"כ כיון שמקום התפילה שלהם הוא החצר, לכן הם מניחים תפילין מחוץ למקום התפילה העכשווי, היינו בחצר, והם עושים זאת בביהכנ"ס.

כנראה אינם יכולים להניח תפילין בבית ולהגיע כך לביהכנ"ס, שהרי בחו"ל עסקינן והגויים מלעיגים וכו', כמובא שם במשנ"ב ובש"פ כנודע. א"כ ודאי שהם עושים כהלכה ואישר חיליה.

 

ואף שבזוה"ק שהביא הב"י שם כתיב להיכנס לביהכנ"ס דווקא בטו"ת, "ומאן דעייל לבי כנישתא כד נפיק מתרעיה ולא תפילין ברישיה וציצית בלבושיה ואמר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך קוב"ה אמר אן הוא מוראי ודא אסהיד סהדותא דשיקרא" .  מ"מ הלא בעוה"ר בגלל חולי הקורונה הרי החצר הוא מקום תפילתם. א"כ שפיר עבדי.

בברכה,  שב"ג