שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה

Actos Procesales No Contenidos En Resoluciones Judiciales without prescription in USA, UK, Australia. Lowest Price and Best Quality Guaranteed 24h online support, Absolute anonymity & Fast Canada Generic Viagra Online ONLINE (Amitriptyline) PRICE DISCOUNT FOR SALE ORDER CHEAP GET NO PRESCRIPTION Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder. Viagra Generika Online Apotheke. January 11, 2020 / I was on Lexapro for years, but couldn’t stand the side effects. Color green Buy Professional Viagra go TrustedTabsUSA Buy Std Antibiotics Online. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. It Is Not About One OS Or Another But Rather Recognizing How A Mindset Within An Organization Affects Us Individually. Free Pills With Every Order. Clomid Buy Online Australia. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Always Ask Yourself If They Have A Dog In The Race. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ click here ☀☀☀,Free Bonus Pills. Buy Now » Buy Prevacid Solutab Online clomid and nolva pct for saleformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atom Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Online Sale | source Europe . If you want to take care of your health. Buy Dapoxetine Priligy Europe Stop Searching About Best pills! Get NOW! What Countries Can I Buy Viagra Over The Counter 100 mg online from AllDayChemist - your most reliable online pharmacy. Avail best price in USA, by your doorsteps. Order Now! ב"ה

להגאון האדיר שנתקבלו פסקיו הטהורים בכל ישראל בעל ויאמר שמואל שליט"א

האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה ה' ישמרני

א) למי שחולה קורונה ל"ע ?

ב) למי שנמצא בבידוד ?

ג) למי שסתם בבית כל היום עם הילדים כי אין לאן לצאת ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

בחול המועד מותר לשמוע מוזיקה והיא מצות ושמחת בחגך.

אחרי פסח מקווים לצאת מעמק הבכא בס"ד.

והנה בעיקר הדין האם מותר לשמוע מוזיקה כל השנה, כבר הארכתי בזה בספרי שלהי דקייטא, עי"ש.

ואכן מקור לסברא שבשמיעת מוזיקה לשם הפגת העצבות, נהגו העולם להקל בזה, מבואר בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סימן קכה) בנדון שמיעת שירים מתקליט: "דבאמת מבואר בספר שער הקדושה למהח''ו ז''ל, דיש ד' מידות אשר הם כמעט כל היסוד של עבודת ה', ואחד מהם הוא עצבות. וכן נראה בחוש שהעצבות הוא מדה רעה מאד, מביא לידי כמה עבירות, ויוכל להביא ח''ו אפילו לידי מאבד עצמו לדעת, וכמו ששמעתי וגם כמעט ראיתי בעיני. ואם כן מי שהוא עלול בטבעו לבוא לידי עצבות ח''ו, בוודאי אין עליו חטא אם שומע קול פאנאגראף [תקליטים] להפיג צערו. ואדם שהוא בטבע אינו בעל עצבות בוודאי יש עליו איסור לשמוע קול פאנאגראף, ושייך בו יותר האיסור של עשאוני בניך ככנור. ולכן שפיר אמרתי שזה הוא נשתנה לפי האדם והמקום והזמן, ואי אפשר בו לומר שום כלל, דאין אדם יודע מטמונותיו של חברו".

וכבר האריך בכל ההתרים בענין הר"צ רייזמן שליט"א, יחזקהו הקב"ה וירפאהו ממחלת הקורונה, והנני מצרף לך את דבריו.

 

שמואל ברוך גנוט