חומש דברים

מתנת הברכות

מתנת הברכות
שיר מאת: אהובה קליין ©
 
מתנת טנא ברכות
תציף כים לבבות 
תרומם עם סגולה
מתוך עמקי מצולה.
 
מפי  איש אלוקים
 יתברכו השבטים
שבט,שבט ופועלו
יקטוף פרי עמלו.
 
תורה קדושה
ניתנה מורשה
בה נהגה יומם ולילה
ביום חגה נשמח ככלה.
 
הערה: השיר בהשראת: פרשת:"וזאת הברכה"[חומש דברים]
 וחג שמחת תורה.