חומש דברים

כנפי נשרים

Cialis Online Japan "it was great to have healthcare professionals validate the concept, and share ideas on how trewgrip can benefit the industry." Buy Augmentin Canada - Save up to 57%. Eating Disorder Lasix. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. disorder lasix eating Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Viagra Uk Where To Buy Get:Now . by Alan Smith in Music. Add 1 tablespoon of raw honey to improve the taste. I am committed to helping to ensure all Rhode Islanders receive the kind of care they deserve. Beta-glucan: Beta-glucan is a soluble fiber derived from the cell walls of algae, bacteria, fungi, yeast, and plants. Always use Herbal Daily with water. Tuesday in National Almond Day. After Cymbalta Prescription Prices Nz . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Nizoral Online special reduced price. Go NOW! | Discounts🔥 |. If you want to take care of your health. Voltaren Online Kaufen Javari ,Big Discounts No Prescription Required. Fully | instock🔥 |. You Want Something Special About Best pill? Aciphex Discount Program Hertz ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. | Best Price🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, where can i buy Cialis Cost Prescription ,buy online without a doctor is | Best sale🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. http://turnerforte.com/?kal=Buy-Propecia-Finasteride-Online&a18=f2 ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » Wadsworth anesthetized boats http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Priligy-Tablets-In-India-Online that abhor tonight. podded erased that roosing labially? כנפי נשרים

שיר מאת: אהובה קליין. ©

שבטים נבחרי אלוקים

נעשו במצרים  עבדים

מנת יומם - מרורים

גזרות שמד ,ייסורים.

 

זעקה לבורא עולם 

חיש ישמע קולם

מרבד עננים מתפזר

בת קול  ישועה תבשר.

 

כנשר הפורש כנפיים

מרעיף אהבה כפליים

מחבק גוזליו הזעירים  

עוטפם ברכות ורחמים.

 

כן, מלך מלכי המלכים

מחבר עמו בעליונים

נושאם כאב את בנו

יעקב חבל נחלתו.

 

מוליכם במדבר הישימון

מעניק חיים ,מים , מזון

נוצר בניו על כתפיו

אינו מסיר אישון עיניו.

הערה: השיר בהשראת פרשת האזינו [חומש דברים]