חומש דברים

טל / שיר מאת: אהובה קליין ©

טל / שיר מאת: אהובה קליין ©
 
אגלי טל ממרומים
בידי שרביט אלוקים
כמראה הבדולח
ירענן   כל צמח.
 
הכול מתברכים בבואו
מייחלים לחסות בצילו
עוטף העולם בהתחדשות
מעצים ניסים והתפעלות.
 
בדומה  לתורה הקדושה
המעניקה חיים ואורה
לתבל ויושבי בה
בזכות "נעשה ונשמע".
 
לעם ישראל רגיעה
עליהם שורה הברכה
בקיום כל מצוותיה
מתגשמות  הבטחותיה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת האזינו [חומש דברים]