חומש דברים

משה ויהושע/ שיר מאת: אהובה קליין ©

משה ויהושע/ שיר  מאת: אהובה קליין ©

ויהי היום ומשה תש כוחו

 לא יוכל עוד לצאת ולבוא

 בן מאה ועשרים שנה

 זוהר פניו  כפני  חמה.

 

 ויקרא ליהושע תלמידו

 מלווהו כצל יד ימינו

 פניו כפני הלבנה

ישרתהו ביד נאמנה.

 

יברכהו במטר ברכות

 יציידהו בטנא עצות

 מועילות ומחכימות לחיים

באמצעותם יצליח בצוק העיתים.

 הערה: השיר בהשראת: פרשת וילך [חומש דברים]