חומש דברים

פרשות נצבים-וילך

בס"ד אלול תשע"ד                                 פרשות נצבים-וילך

יהא השיעור להצלחת והצלת עם ישראל /לרפואת פצועי וחולי עם ישראל וביניהם יהודה יצחק בן איריס (הישראלי)/לע"נ שלושת החטופים:אייל בן אורי,גיל-עד מיכאל בן אופיר,יעקב נפתלי בן אביהי"ד /לע"נ החיילים הגיבורים שלחמו באומץ,במסירות ובאמונה ולהרבות בעם ישראל אמונה ובטחון/אהבה ואחוה ושלום ורעות

                                                 שיבה עד ה'  או שיבה אל ה'?!

חודש אלול הוא חודש של "אני לדודי ודודי לי" (שיה"ש ו',3).אני פונה ל-ה' (="אני לדודי") בתפילות ובקשות,עושה חשבון נפש ויוצר לעצמי מעין דו"ח שנתי ומאזן על כל שאירע לי במהלך השנה ומקווה שהיחס הוא הדדי ושגם "ודודי לי" ושאני ראוי/ה ש-ה' ירצה את מחשבותי ותפילותי ("יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי,לפניך ה' צורי וגואלי",תהלים י"ט,15).בדומה לכך בני ישראלנקראים על ידי ה' "שובו אלי (=אתם תתחילו את המהלך,תביעו רצון להתקרב אלי ואז גם אני אבוא לקראתכם) ואשובה אליכם"(זכריה א',3) אך יש אפשרות נוספת של "דודי לי" (=ה' הוא זה שמתחיל את המהלך ועוזר לעם להתקרב אליו) ואז גם "ואני לו" (=העם שב ל-ה'-שיה"ש ב',16) כפי שבני ישראל מבקשים מ-ה' "השיבנו ה' אליך ונשובה,חדש ימינו כקדם"(איכה ה',21 ).בפסוקים אלה כתוב שהשיבה היא אל ה',אך יש בתנ"ך פסוקים בהם כתוב שהשיבה היא עד ה',גם בפרשת נצבים יש פסוקים שכתוב "לשוב אל" ויש פסוקים בהם כתוב "לשוב עד". לדוגמא:"והיה כי יבֹאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה,אשר נתתי לפניך,והשבֹת אל לבבך...ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו"(דברים ל,1-2) ורק לאחר מכן נכתב:"כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור מצוֹתיו וחקֹתיו הכתובה בספר התורה הזה,כי תשוב אל ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך"(שם,10)

שאלה למחשבה:מדוע לעתים נאמר "לשוב אל ה'" ולעתים נאמר "לשוב עדה'"?

הצעות לתשובות:

      *תרגום יונתן תרגם "ושבת עד ה' אלוקיך" (דברים ל, 2 ):אשריכם הצדיקים בעלי התשובה,שבשעה שאתם חוטאים ו(אח"כ)חוזרים בתשובה-תשובתכםמגעת עד כסא הכבוד (הוא תרגם את התורה לארמית,אך הבאתי את תרגום דבריו לעברית) הוא התבסס על הכתוב ביומא פ"ו, ע"א:"אמר ר' לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד" ואת הכתוב:"כי תשוב אל ה'" (שם,10) תרגם:כי תשובו ליראת ה' אלוקיכם.נראה לי שחלה באדם (שחזר בתשובה) התקדמות.בתחילה האדם הכיר בחטאו,הצטער על מעשהו וחזר בתשובהשהגיעה עד ה',זה מהלך חשוב מאוד,האדם עובר תהליך לא פשוט בעת חזרתו בתשובה.קשה לאדם להודות שעשה דבר מה לא כשורה,קשה לשנות הרגלים והתנהגויות,אך זה אפשרי וחשוב.על האדם לשאול את עצמו "אייכה"?! ולענות לעצמו תשובה אמיתית,שייתכן שתדרוש שינויים באורחות חייו.לאחר מכן התהליך הפנימי נמשך בתוך לבו של האדם והוא ממשיך ומתקדם עוד ועוד והופך את התובנה למעשים ומתנהג כנדרש ממנו ומקיים מצוות,בגלל יראת ה' (=יראת הרוממות,הערכה רבה ל-ה',כבוד גדול ל-ה' על כל אשר יצר ועל דרך הנהגתו את העולם) שיש בו.

ניתן לדמות את האדם ששב עד ה' לאדם שהולך לבית ,שבמקרה זה הוא ארמון המלך. בתחילה האדם מגיע רק עד הבית אך לא נכנס אל הבית ואילו בשלב הבא האדם מתקדם כבר ואז "הביאני המלך חדריו"(שיה"ש א',4) האדם מורשה ואף מוזמן על ידי המלך להיות בתוך הארמון,האדםהשב אל ה' הוא אוהב את ה' וגם אהוב על ידו,הוא נכנס אל הבית,אל הארמון.

 

*הרב ד"ר מאיר גרוזמן בספרו:על פרשת השבוע,בדבריו לפרשת נצבים (כרך ב',עמ' 28) מסביר שכאשר נאמר "לשוב עד ה'" זהו צעד ראשוני,התחלתי בלבד ועדיין איננו תשובה שלימה.הוא מהווה צעד ביניים בין ההתרחקות מן החטא לבין השיבה אל ה',אך עדיין ללא יצירת קשר,ללא דבקות,ללא התמזגות.

פרשנים נוספים (הכתב והקבלה ועוד) פירשו שבתחילה,כשלב ראשון, האדם שב עד ה' זו תשובה מיראת (=פחד) העונש (האדם חושב על העונש שעלול להגיע לו בגלל חטא מסוים שחטא),אך עם התקדמותו של האדם,(ייתכן על ידי לימוד תורה בכתב ובעל-פה,הלכות,אגדות,ועוד דברים מארון הספרים היהודי/האזנה לשיעורים/חשיבה מעמיקה על החיים/לימוד בחברותא/שיחות עם אנשים שונים ועוד דרכים שונות)הוא מצליח לשוב-תשובה מאהבה- שבה הוא מגיע אל ה'.

ניתן להחיל הסברים אלו על כל הפסוקים שעוסקים בעניין זה.הנביאים מזהים את מצב העם בתקופתם וחשים שהעם אינו מוכן (וחבל) לשוב עדה' או יתרה מכך- לשוב אל ה'. הנביא עמוס חוזר על המלים "ולא שבתםעדי"(ד,6 ועוד) חרף הצרות שארעו לעם ועל אף ההסלמה בחומרת הצרות.הנביא הושע אמר (ז',10 ):"ולא שבו אל ה' אלקיהם ולא בקשהו בכל זאת" (=בכל המצבים הקשים שקרו להם),הנביא מתאר את החטאים הרבים של העם ואת המצב המדיני,החברתי והדתי ששררו באותה עת ומצר על כך שהעם לא מתעורר כדי לשוב בתשובה ולתקן את המצב בכל התחומים. בהמשך דבריו קורא הנביא הושע לעם:"שובה ישראל עד ה' אלוקיך,כי כשלת בעוֹנֶך" (י"ד,2) זה השלב הראשון שנדרש מהם בעת חזרתם בתשובה.על בני העם להבין שחטאו (כי אם האדם לא מבין שעשה דבר לא טוב,הרי שלא יחשוב שעליו לשנות את התנהגותו) ולעזוב את דרך החטא.לאחר מכן אומר הנביא:"קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" (הושע י"ד,3)

כך גם בדברי הנביא יואל.תחילה הוא אומר:"וגם עתה נאום ה',שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד" (ב',12) העם חטא ועליו להפסיק לחטוא ולהתחרט על התנהגותם

ורק לאחר מכן הוא דורש צעד נוסף: "וקרעו לבבכם ואל בגדיכם,ושובו אל ה' אלוקיכם" (ב',13)

בנושא זה כתבה חמוטל בן זאב, לפני שנה, שיר בשם אב הרחמים

http://youtu.be/NXajvziZ4MY

יהי רצון מלפניך, אב הרחמים  שעמך כולו, יחזור אליך / השיבנו אליך השוכן במרומים, עשה למען שמך 
 
אב הרחמים ריבון העולמים   תפילותינו הן שירה לך  / אב הרחמן הנה הגיע זמן   שוב אלינובמהרה

יהי רצון מלפניך אב הרחמים  שעמך כולו יחזור אליך / בלב שלם בנפש חפצה  וטוב יהיה לאוהביך 
 
אב הרחמים ריבון העולמים   תפילותינו הן שירה לך  / אב הרחמן הנה הגיע זמן   שוב אלינובמהרה.

שבת שלום. שנה טובה ומבורכת. כתיבה וחתימה טובה. עדנה ויג      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.