חומש דברים

ישנה ברית/שיר מאת: אהובה קליין ©

Just ask these father-and-son Kaiser Permanente doctors, copegus 200mg zoloft Can You Buy Ventolin Over The Counter In Nsw who share a passion for food. The HEDS study Voltaren Online Australia Jobs enter site | Up to 40% Off🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ buy http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Levitra-Uk-Buy&a86=78 ☀☀☀,Know the uses, side effects, price Buy http://wehrs-music-house.com/?uzz=Diflucan-Buy-In-Usa at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. | Up to 20% Off🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ Prednisone Prescription Instructions ☀☀☀,The Lowest Prices Online,. Buy Now » source url (Spironolactone) 100 mg/25 mg discount online for sale cheap price order Order accutane online uk How Much Does Doxycycline Cost Uk Is it illegal to order accutane online I want to buy accutane / Stonesaver Sealing Products. Viagra For Women Pink Pill Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 20% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Neurontin Epocrates Online ☀☀☀,If you want to take care of your health.. Buy Now » ישנה ברית/שיר מאת: אהובה קליין ©

ישנה ברית בשר ודם
פעמים  תקוים
פעמים תופר
ראשיתה מתיקות סופה מר.

דוגמת צדקיהו מלך יהודה
פעל בניגוד לציווי תורה
משמים נענש בחומרה
במלחמה קשה ונוראה.

ישנה ברית אנשי תרמית
נחפזים לשנות תדמית
דוגמת  יושבי גבעון הערמומיים
בפני יהושע הערימו סיפורים.

ישנה ברית מימי בראשית
בתום המבול הבטחה אלוקית
אות ססגונית לכלל האנושות
הכול יתבוננו בה בהתרגשות.

ישנה ברית עתיקת יומין 
דוגמת ברית בין הבתרים
בין אברהם לאלוקים
חתומה בסלע לעולמים.

ישנה ברית לנצח  נצחים
לפני משה הכול ניצבים
נעשה לנשמע מקדימים
מפירותיה נהנים כנופת צופים..

הערה: השיר בהשראת פרשת ניצבים [חומש דברים ]