חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תבוא (הפטרה)

דבר החסידות – פרשת תבוא (הפטרה)

 

מיקום בגן עדן...

 

מספרים על רב גדול שעלתה נשמתו השמימה והוליכוהו אחר כבוד למקומו המיוחד בגן-עדן.

 

לפתע הבחין הרב, שבמקום גבוה מעליו יושב לא אחר מאשר נהג המונית מהשכונה שלו.

 

-         הזדעק הרב וטען "זו תורה וזו שכרה?!"

-         ענו לו מלמעלה: כבוד הרב, כשאתה היית נעמד ומאריך בדרשות שלך – היה הקהל נרדם לאט לאט, ואילו נהג המונית הזה – כשהוא עלה על הכביש היו הנוסעים מיד מתחילים לקרוא תהילים...

 

~~~

גן עדן ועולם התחייה

בהפטרת השבוע (ישעי' ס, כא) נאמר הפסוק: "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".

 

ומכאן הוכיחו חז"ל (משנה סנהדרין רפ"י): "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".

 

אבל יש לדייק:

 

ההוכחה שלכל ישראל יש חלק לעוה"ב היא מתחילת הפסוק "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ", ומדוע מביאה המשנה גם את סיום הפסוק "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר"?

 

אלא צריך להקדים, שיש את גן עדן – שהוא המקום שנשמתו של אדם עולה לאחר מאה ועשרים. ויש את עולם התחייה – כאשר יקומו כל המתים לתחייה ויחזרו כאן לעולם.

 

ומה שנאמר כאן "עולם הבא" הכוונה לעולם התחייה*. וזהו החידוש של המשנה: שלמרות שהשכר בגן עדן אינו בשווה לכל ישראל (ועד שישנם כאלה שאינם זוכים כלל לגן-עדן**) – הרי בניגוד לזה, תחיית המתים תהיה (בעיקרה) בשווה לכל ישראל – "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא".

 

והסיבה על כך:

 

השכר בגן עדן, ששם נמצאים נשמות בלי גופים, הוא (בעיקר) על לימוד התורה, הקשורה בעיקר עם הנשמה (וכח השכל שלה). לעומת זאת תחיית המתים היא השכר על קיום המצוות, שנעשים על ידי הגוף, לכן גם את השכר מקבלת הנשמה כשהיא מחוברת עם הגוף.

 

וזהו ההבדל בין גן עדן לעולם התחייה:

 

בהשגת התורה יש הבדל בין יהודי אחד למשנהו מן הקצה אל הקצה. לכן לא שווים "כל ישראל" בשכר של גן עדן. לעומת זאת קיום המצוות, שהוא עניין של עשיה – יכול כל אחד לעשות, וכל יהודי אכן מקיים מצוות, כמאמר רז"ל (חגיגה בסופה) שאפילו פושעי ישראל "מלאין מצוות כרימון" – ולכן גם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא!

 

על פי מובנת התוספת "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר":

 

כי במילים אלה מודגשת מעלתו של הגוף היהודי, שהוא מעשה ידיו של הקב"ה, והקב"ה מתפאר בו, שהוא מקיים מצוות בגוף זה ("להתפאר"). ולכן אי אפשר לוותר עליו, כפי שהובטחנו ש"לא ידח ממנו נידח" (ראה ש"ב יד, יד. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה), ובסופו של דבר יזכו כולם לתחיית המתים, כדברי המשנה.

 

שבת שלום!

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יז, בהוספות פרקי אבות (עמ' 344 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 366 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" דברים (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' שסד-ה.

 

______________

*)  רע"ב (ועוד) על המשנה כאן. מדרש שמואל כאן. וראה באריכות בזה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר ח"א עמ' קמב. וש"נ.

 

**)  ראה חגיגה (טו, ב) דלולי תפלת ר"מ לא היה אחר נכנס לג"ע. וראה חגיגה (שם, א) "נטל חלקו וחלק חברו (הרשע) בג"ע".

 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.