חומש דברים

אור הישועה/ שיר מאת: אהובה קליין©

אור הישועה/ שיר מאת: אהובה קליין©  

ציון נושאת עיניה לשמים
מתברכת בברכות כמים
רבים נוהרים לירושלים
אוצרות נושאים בידיים.   
 
שפעת גמלים ממרחקים
באבק דרכים טובעים
לראשיהם עננים ורודים
בזהב ולבונה עמוסים.
 
אורות גנוזים מתגלים
עימם סודות ורזים
את החשכה מניסים
יום ישועה וניסים.
 
גויים רוזנים ומלכים
בנים מגלויות חוזרים
גם צאן לרוב  מתקבצים
על מזבח המקדש עולים.
הערה: השיר בהשראת פרשת כי תבוא והפטרת הפרשה [ישעיהו,ס]