חומש דברים

הכרת הטוב/ שיר מאת: אהובה קליין.

הכרת הטוב/ שיר מאת: אהובה קליין.

בבוא האדם אל ארצו
גלי אושר ירוממו נפשו
דמעות שמחה ישטפו פניו
אור גנוז יאירו עיניו.

לא ישכח להודות לאלוקים
בטנא מעוטר גדוש ביכורים
יעלה ויתעלה במעלות קדושה
יזכה לבקר בבית הבחירה.

הכהן עטוף בגדים צחורים
יפריח לעברו חופן חיוכים
מעליו יסוככו מלאכים
ירעיפו ברכות ואיחולים.

הערה: השיר בהשראת פרשת כי תבוא [חומש דברים]