חומש דברים

ביכורי הודיה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

ביכורי הודיה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

רוח חדשה נושבת בקרבו
נהר אושר מציף ליבו
עטור צחורים
מחיש צעדים.

מוקף כותלי מקדש
בחיל ורעדה כולו נרגש
לפני הכהן ניצב
כנוגה יאירו עיניו. 

בידיו טנא גדוש ביכורים
מלוא הדרם שבעת המינים
שפתותיו לה' אומרות תפילה
שבח והודיה מילות תהילה.

הערה: השיר בהשראת פרשת כי תבוא [חומש דברים]