חומש דברים

שיעור לפרשת כי תצא - מכתב נדיר של הסטייפלער

שלום וברכה
שיעור קצר ויפה
מכתב נדיר ששלח הסטייפלער זצ"ל
לרבי שלום שבדרון זצ"ל
בקשת סליחה.
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631