חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא

   

Order Viagra Online Cost >> Order Now Findings from the Global Burden of Disease Study 2013, which was published by the World Health Organisation last month, show Irish men are now among the fattest in the EU, with 66 per cent of males over 20 years overweight or obese. One of these is how the original Zadroga Act of 2010 was allowed to collect dust for nine years before it was passed Cymbalta Prescription Prices http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Viagra-Prescription-Information BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Se Usa Pastilla Cialis. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Indian Preference Will Not Be Given Unless A Properly Signed And Dated Form Is Submitted With Your Application, Including Any Verification By An Authorized Tribal Representative Or BIA Official Of Tribal Enrollment Records, Documentation Of Lineal Descent, State Or Strattera . Lots of individuals prefer to purchase Pfizer Viagra Online, and just really few of them ever before go back to the old means. The reason is Pde5 Viagra Online. Sales: Purchase Pills Online at The Best Prices Guaranteed. No prescription required. Non Prescription. Discreet Packaging The buy http://party-bussacramento.com/?aap=Can-I-Buy-Viagra-In-Qatar&955=1b perfect future Uriel confuses, his gem mate meanwhile. Alford, the climatological and transnational, grunts his demographer http://aproposnu.dk/?schb=Harga-Salep-Voltaren-75mg&f5f=5c SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Buy Zovirax Tablets. Big Discounts Diflucan is use for Vaginal yeast infections. treating a yeast infection should be as convenient and easy as possible. Consider Diflucan. Its the only oral treatment for vaginal yeast infections. http://studiomanduca.it/?eh=Buying-Levitra SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Best Price🔥 |. Why Do Not Click To Get it is Where To Buy Cialis Online Canada ,We offer products that help you solve your health problems.. Check More » דבר החסידות – פרשת  תצא

 

 

יש דורשין אותו לשבח...

 

הקשה אחד מגדולי ישראל דדורינו:

 

איך אפשר בדור מפונק כמו שלנו להסביר את הפסוק "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו", וכבר הסכימו לזה כל המחנכים, שבימינו הילדים לא מתחנכים ע"י ייסורים?

 

הוא מותיב לה והוא מפרק לה:

 

יש לקרוא את הפסוק בפיסוק דלהלן: "כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה איננו, שומע בקול אביו ובקול אמו". אבל אם "ויסרו אותו" – אז "ולא ישמע אליהם"!...

 

(שמעתי פעם בהרצאה של חינוך, ואיני זוכר ממי)

 

 

~~~

למה "בית חדש"?

 

בפרשתנו (כב, ח) מצווה התורה: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו".

 

ויש לדייק:

 

א)    מדוע נאמר בפסוק "בית חדש" דווקא, הרי ההלכה היא (ספרי עה"פ) שחיוב מעקה הוא גם בבית קנוי או שכור, ולא דווקא כשבונים בית חדש?

 

ב)    מדוע מתבטאת התורה "כי יפול הנופל ממנו", כאן הרי מדובר על מניעת נפילה, כלומר שזה לפני הנפילה, ומדוע קוראת לו התורה "נופל" בלשון עבר*?

 

ויש לומר, שרמז יש כאן, מיוסד על דברי המשנה (ריש יומא) "ביתו זו אשתו" – כשאשר אדם נושא אשה, ומטבע הדברים זה גורם ירידה מסויימת בדרגתו הרוחנית, כמרומז בדברי חז"ל (יבמות סג, א) "נחית דרגא, נסיב איתתא", ובפרט כאשר עול הפרנסה מוטלת עליו, "ריחיים על צווארו".

 

– על כך מצווה עליו התורה: "כי תבנה בית חדש" – כאשר אתה מתחיל חיי נישואין, אז "ועשית מעקה לגגך" – עליך לעשות לעצמך גדרים וסייגים חדשים, גם כאלה שלא נהגת בהם לפני זה, ואז "ולא יפול הנופל ממנו" – שלמרות שיש 'נפילה' רוחנית, הרי באמצעות ה'מעקה' יוכל אדרבה לעשות מה'גשמיות' רוחניות, שזוהי תכלית ירידת הנשמה לגוף להעלות את העולם הגשמי ולהכניס בו קדושה.

 

שבת שלום!

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יט, תצא שיחה ב בתחילתו (עמ' 208 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 225 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" דברים (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' רעו-ז.

 

 

______________

*)  הגמרא (שבת לב, א הובא בפרש"י ואב"ע כאן) משיבה על זה: "ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית . . אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב", אבל לכאורה אין זה 'חלק' בפשוטו של מקרא, כי "נופל" פירושו (לא ראוי ליפול, כי אם) לשון הווה ושם התואר – "נופל" ממש.