חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא – פרקי אבות פ"א

ב"ה

Buying Cialis Online Legal Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore, you Moduretic Online Free ciprofloxacino dexametasona oftalmico gotas where to buy ciprofloxacin what is ciprofloxacin used for cloridrato de ciprofloxacino Viagra Buy Online Nz Most Divers Dive Towards The Abyss With Analog Watches Do Not Really Know Why But Thats Essentially The Most Typical Watch Youll See Underwater Digital Watches Are Kicking In Because Of Fairly Low Prices And Theres Absolutely Nothing Wrong With Them Except Which You Must Know The Way To Operate The Timers You Can Find Also Self Winding Dive Watches And Vendita Online Cialis Generico Doxycycline Pharmacy Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save | Up to 30% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Proscar Online Canada ,coupons 50% off. Check More » How Do I Buy Clomid Online . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Flagyl 200mg special reduced price. http://oldiesrising.com/index.php/forum/AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/oldiesrisingtestgoodies.php?titre=New Nintendo 3DS XL Zelda Majora s Mask . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Glucophage Buy Uk special reduced price. | Up to 30% Off🔥 |. The offer is limited. Discount Viagra In The Usa,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy Now » דבר החסידות – פרשת תצא – פרקי אבות פ"א

 

בדרכו של הלל

השבת אנו מתחילים בפעם הרביעית (והאחרונה לשנה זו) את פרק א' של פרקי אבות (למנהג אשכנז).

בפרק זה (משנה י"ב) מופיעה האימרה הידועה "הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", ולאחר מכן (במשנה י"ד): "הוא היה אומר: אם אין אני לי – מי לי, וכשאני לעצמי – מה אני, ואם לא עכשיו – אימתי?".

אומר הרבי: שלושת ההוראות שבמשנה זו, באות בהמשך לאזהרתו של הלל לקרב גם את ה"בריות" לתורה –

א)  אם אין אני לי מי לי – החובה על כל אחד ואחת לקרב את הבריות לתורה! ואמנם ייתכן שגם בלעדיו יסתדרו העניינים, אבל הוא יאבד את הזכות. וכפי שמרדכי אמר לאסתר "כי אם החרש תחרישי בעת הזאת – רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו", ונשאלת השאלה, מדוע מגיע לה עונש כזה כבד על כך שאיננה מוסרת נפשה? ופירש אדמו"ר מהר"ש "תאבדו – יאבדו הזכות!" כלומר, העניינים יסתדרו בלעדייך אבל את תאבדי את הזכות!

ב)  וכשאני לעצמי מה אני – אף על פי שהוא בעצמו חייב לעסוק בזה, אבל לא יסמוך רק על שיקול דעתו לבד, אלא יתייעץ גם עם אחרים.

ג)  ואם לא עכשיו אימתי – את העבודה הזו של קירוב הזולת אין לדחות לזמן אחר, כשיתפנה מעסקיו, כי ייתכן שעד שיתפנה כבר יהיה מאוחר מדאי לעזור לאותו אדם.

וזו היא הדרך שסלל לנו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שיום הולדתם (ח"י אלול) חל בשבוע הקרוב: לקרב כל יהודי, גם אנשים פשוטים, כדברי הלל "אוהב את הבריות" אבל באופן של "ומקרבן לתורה" – ולא חלילה 'לקרב' את התורה אליו, ולאורם נסע ונלך עד לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ שמיני תשל"ז. נדפס בלה"ק (בעיבוד ותימצות קל) ב"ביאורים לפרקי אבות" ח"א עמ' 73. אימרתו  של אדמו"ר מהר"ש נדפסה בספר התולדות שלו עמ' 61. דברי הסיומת – הוספה שלי.