חומש דברים

מסירות נפש.

מסירות נפש.

 שיר מאת: אהובה קליין. ©

 אדם מהלך  בין הסלעים

 מעליו משקיף אלוקים

 גם כי יצעד  בחולות

 בנעליו חורש  עקבות.

 

לפתע ,יבחין בשור נידח

סטה מהדרך- ודאי ברח

אוי, אבדה גדולה לבעליו

חש רחמים ישנס מותניו.

 

 כי  יש לו כנפי רוח

 גיבור כארי-יפעיל כוח

 רץ כצבי-עז כנמר

לא יירתע ולא יישבר!

 

 מתגבר על היצר

 נחוש - קל כנשר

 מסירות נפש בעורקיו

 להציל השור בשתי ידיו!

 הערה: השיר בהשראת פרשת-"כי תצא" [חומש דברים]