חומש דברים

בשורה לציון / שיר מאת: אהובה קליין©

בשורה לציון / שיר מאת: אהובה קליין©
מפי הנביא בשורה
יום ישועה ואורה
ציון הסירי עיצבונך
שכחי מנת כלימתך.
 
חדלי היותך עקרה
תבורכי בפרייה ורבייה
צהלי בבגדי תפארתך
הסירי מפח נפשך.
 
ברגע קטון ה' עזבך
ברחמים גדולים יקבצך
אדמתך כמרחבי רקיע
אלוקים מבטיח ומושיע.
 
הערה: השיר  בהשראת ישעיהו נ"ד [ההפטרה לפרשת כי תצא]