חומש דברים

עשר בשביל שתתעשר - שיעור לפרשת ראה

שיעור יפה
בענין עשר בשביל שתתעשר
כל טוב
שבת שלום

מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

0504182631