חומש דברים

פרשת ראה - במעלות מצוות הלוואה - הרב ישראל אשלג שליט"א

פרשת ראה
במעלות מצוות הלוואה
הצדקה החשובה ביותר
סיפור שסיפר החפץ חיים בגדלות מצוות הלוואה
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

0504182631