חומש דברים

דרכי נועם ©

דרכי נועם/ שיר מאת: אהובה קליין ©
התורה, דרכיה נועם
לְעַמלֵיה תפתח  צוהר
לכול הרשות נתונה
ברוח בינה ואמונה.
 
החוסה בצילה תמיד
הוגה בה ומתמיד
מהר גריזים יקטוף
ברכות ככוכבים לרוב.
 
יונה ועלה זית
דבש חלב ומים
אושר שמחה ונחת
בזכות חוכמה ודעת.
הערה: השיר בהשראת פרשת ראה [חומש דברים]