חומש דברים

פרשת ראה-ראיה אלוקית לעומת ראיית אדם-כיצד?/מאמר מאת: אהובה קליין.

פרשת ראה-ראיה אלוקית לעומת ראיית אדם-כיצד?/מאמר מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילה:"ראה"

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה: את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם"

[דברים י"א,כ"ז-כ"ט]

ובהמשך נאמר:"ונתתה את -הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל" [שם י"א, כ"ט]

השאלות הן:

א]מדוע הפרשה פותחת במילה:" ראה" ומה המשמעות של ראייה זו?

ב] מה ההבדל בין ראייה אלוקית לבין ראיית אדם?

ג] במה תלויה  דרגת ראייתו  של האדם?

ד]  האם ניתן לשפר את  כושר הראייה הרוחנית?

התשובה לשאלה א]

לפי דברי ספורנו:באה התורה להזהיר את היחיד שעליו  לראות  ולהבין כי  בתורה אין  פשרות ודרך ביניים והסיבה: אלוקים נותן – או ברכה , או קללה שהם ניגודים קיצוניים  מאד.

לפי חז"ל באה התורה להתריע: לכל אחד באופן אינדיבידואלי "לעולם יראה אדם את עצמו כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת הכריע את כל העולם לכף זכות, עשה עבירה אחת הכריע את כל העולם לכף חוב"[קידושין מ']

לכן גם המילה:"ראה" כתובה בלשון יחיד.

הראיה- היא חוכמה והחוכמה היא ראיה- כאשר אדם רואה את המפה נכון – הוא יודע  להגיב ולהתאים את התנהגותו בזמן הראוי.

ויש לי חידוש משלי: הרי במעמד הר סיני נאמר:"וכל העם רואים את הקולות"

-כלומר עם ישראל היה במעמד כה נשגב שאת הקולות הנשמעים –הם ראו במו עיניהם .

לכן באה התורה להזכיר לעם כי  תמיד עליהם לראות את הקולות- את עשרת הדיברות לנגד עיניהם  - ולקיים את המצוות הלכה למעשה והתוצאה תהיה הברכה.

התשובה לשאלה ב]

ראייתו של הקב"ה –היא בלתי מוגבלת- הוא רואה  את העולם כולו- את הפרט ואת הכלל, הוא בוחן  כליות ולבבות- ראייתו עמוקה, כמו שנאמר:"כי רם ה' ושפל יראה וגבוה ממרחק יידע"[תהלים קל"ח,י]

שום מכשול לא יפריע לקב"ה לראות את הנעשה בקרב הברואים:

"אם ייסתר איש  במסתרים ואני לא אראנו? נאם ה' הלא את השמים והארץ אני מלא" [ירמיהו כ"ג,כ"ד]

"אלוהים משמים השקיף על בני אדם, לראות היש דורש את אלוהים" [תהלים נ"ג,ג]

"גם חושך לא יחשיך ממך ולילה יאיר כחשיכה כאורה: כי אתה קנית כליותיי תסכני בבטן אימי...גולמי ראו עינך ועל סיפרך יכתבו.."[תהלים קל"ט, י"ב-ט"ז]

כבר כאשר האדם היה בבטן אימו אלוקים ראה ובחן אותו וכל הדברים שיקרו בעתיד – ידועים לה'.

"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב"[שמואל א,ט"ז,ז]

בעוד שראייתו של האדם היא שטחית וחיצונית בלבד, פעמים המראה החיצוני של האדם מטעה וקשה להכיר את אופיו לעומק ואת הלך רוחו,לעומת זאת ה' רואה ללבב.

הוא  הדין לגבי התבוננות במראות יפים שעלולים להטעות את האדם

לדוגמא:"ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עימה ויאכל" [בראשית ג,ו]

התשובה לשאלה ג]

רמת הראייה הרוחנית של האדם תלויה במידת חוכמתו  והדבר מתבטא בקריאת המפה בצורה אמיתית והנכונה - עד כמה שאפשר ובהתאם לכך- התאמת התגובה ההולמת לנתון בשטח, על זה  נאמר:"איזהו חכם הרואה את הנולד" [מסכת אבות פרק ב,ט]

כהוכחה לדברים הנ"ל- אנו מוצאים את מסקנתו של אברהם אבינו – כאשר ירד לגרר עם שרה אשתו הוא הסתיר  את זהותה האמיתית  כאשתו כפי שכתוב:"ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא וישלח אבימלך מלך גרר וייקח את שרה"[בראשית כ,ב]

ובהמשך אבימלך מקבל מסר מהקב"ה:"...ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך" בתגובה לכך אבימלך משיב את שרה לאברהם ושואל:"מה ראית  כי עשית את הדבר הזה?  ויאמר אברהם: כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי"

כלומר, אברהם שהיה חכם ראה כי במקום זה אין יראת אלוקים ולכן  הקדים רפואה למכה- עשה מה שעשה, על מנת להציל את חיי אשתו וחייו.

אך, כאשר אדם מתבונן ללא עומק וחשיבה הוא  עלול להביא על עצמו ואחרים תוצאות הרסניות במיוחד.

לדוגמא: קין ראה כי קורבנו- מפרי האדמה לא התקבל  במרומים- כעס על הבל אחיו והרגו,אם היה מתבונן מתוך מבט מעמיק יותר - היה מסיק מסקנות נבונות, כגון: פרי האדמה שהביא לא היה מן המובחר ולכן   נפסל.

בכל אופן, רצח הוא איסור מוחלט המופיע בעשרת הדיברות.

התשובה לשאלה ד]

ניתן לשפר את כושר הראיה הרוחני של האדם:

א] על ידי דבקות בעינו האלוקית של הקב"ה- להיות מחובר אל האלוקים- באמונה,בתפילה ולימוד תורה.

כמו לדוגמא: דוד המלך:"כאייל תערוג על אפיקיי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים" [תהלים מ"ב,ב]

או:"ה' צילך על יד ימינך" [שם קכ"א, ה]

ב] מתוך התבוננות במעשה  הבריאה- ניתן להכיר את גדולת ה':

דוד מתבונן ואומר:"מה גדלו מעשיך ה'.מאד עמקו מחשבותיך: איש-בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת".

לאור האמור לעיל: יהי רצון ונזכה, בכלל ובפרט, להגיע לראיה נכונה

תוך  דבקות  בקב"ה במצוות התורה ובע"ה נזכה ל:"עין בעין יראו בשוב ה' מציון"[ישעיה נ"ב,ח] אמן ואמן.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פורסם על ידי אהובה קליין ב- 4:48 0 תגובות 

שלח באימיילBlogThis!‏שתף אל Twitterשתף אל פייסבוק‏שתף ל-Pinterest

 

פרשת ראה-משמעות הראיה בפרשה/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת ראה- משמעות הראיה בפרשה / מאמר מאת אהובה קליין

הפרשה פותחת במילים:"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"

נשאלת השאלה מדוע התורה כותבת- "ראה" בלשון יחיד בו בזמן שהמשך הפסוק כתוב בלשון רבים?

על כך כמה מהפירושים:

א]הגאון ר' אליהו מווילנא אומר: כאן משה רבנו מעוניין ללמד ולחנך את עם ישראל שאם יקום אדם ויאמר: הואיל וכולם הולכים בדרך מסוימת, גם אני אצטרף לדרכיהם ואין אני צריך לבדוק האם הדרך טובה ,או לא. על כך באה התורה ומזהירה את היחיד:"ראה"! עליך לבדוק את הדרך שאחרים הולכים בה- האם היא ראויה לך?האם היא טובה? האם היא ברוח התורה הקדושה?

ב] האבן עזרא טוען: תיקון כלל ישראל תלוי בתיקון הפרט,התורה דורשת מכל בן אדם שאם הוא מעוניין-

לחיות  בחברה טובה, תחילה יראה ויבדוק היכן עליו לשפר את מעשיו.

ג] בעל החתם סופר אומר:לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי-

 אם הוסיף מצווה הכריע לכף זכות את כל העולם ואם עשה עברה- הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה."ראה" כל מעשה שאתה עושה עשוי להשפיע על העולם כולו לכאן או לכאן- כלומר לברכה או קללה.

המשמעות של המילה:"ראה" = ראיה מלשון חוכמה- ראיית אמת  וחוכמת אמת באים מהקב"ה, כפי שנאמר:"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב " [שמואל –א ט"ז, ז]רק הקב"ה מסוגל לראות את האמת המדויקת ואילו האדם רואה- כל אחד באופן  פרטי באופן שונה לפי מדרגתו וחוכמתו.

על הקב"ה נאמר:"אתה הראת לדעת"[דברים ד, ל"ב]

הקב"ה אומר לכל אדם: ראה היכן אתה נמצא? מה מצבך הרוחני? תחשוב על מהלך חייך והתכלית.

הקב"ה  מתבונן בכל אחד ואחד:"וראו כל בשר כי אני ה'" [יחזקאל כ"א,ד]

אין איש שיכול להתחמק מראייתו של ה' כפי שכתוב:"אם ייסתר איש במסתרים  ואני לא אראנו נאום ה'? הלא את השמים והארץ אני מלא" [ירמיהו כ"ג,כ"ד]

על כל אדם לראות את הטוב שבבריאה בדומה לקב"ה- כפי שנאמר:"וירא אלוקים כי טוב" [בראשית]

אנחנו קרבים לחודש הרחמים והסליחות ומן הראוי שכל אחד יבדוק ויראה מה מצבו הרוחני ויבדוק את מאזן חייו.

המילה: "ראה" – הן אותיות:"האר"

 כפי שאנחנו מתפללים  ופונים בבקשה  אל ה' יום, יום:"והאר עיננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך".

במעמד הר סיני  נאמר:"וכל העם רואים את הקולות" [שמות כ, ט"ו]

יש ראיה שטחית ויש עמוקה יותר כפי שהדבר מתבטא בלימוד הגלוי שבתורה ולימוד תורת הנסתר.

נאמר:"והיו עינך רואות את מוריך..."[ישעיהו ל, כ]

יהי רצון ויתקיים בנו הפסוק:"קול צופייך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" [ישעיהו נ"ב,ח] שכולם יזכו לראות את המאור הגדול בתורה במהרה ובכך בע"ה נזכה בקרוב לגאולה שלמה.אמן ואמן.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)