חומש דברים

סיפור של פיקוח נפש - לכבוד שבת פרשת עקב - עם הרב ישראל אשלג שליט"א

סיפור יפה לשבת
הרב ליהמן נותן עצה ליהודי "פיקוח נפש"
והרב עצמו ניצל.
וזכרת כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל.
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631